Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Framtiden för ridhuset i Jennylund inte klar

Karta över var ridhuset i Jennylund ligger

Här ligger ridhuset.

Upphandlingen av ny entreprenör för bygget av ridhuset i Jennylund är klar. Den 2 mars ska kommunfullmäktige ta ställning till vilket av tre förslag som kommunen ska gå vidare med.

Efter att den tidigare entreprenören Byggarna i Ale försatte sig själva i konkurs i början av oktober startade en juridisk process för att reda ut ansvar och möjligheter för kommunen att gå vidare med bygget av ridhus i Jennylund.

Företaget Ängegärde Bygg AB vann upphandlingen och kommer att utföra det fortsatta arbetet. Alternativen för projektets fortsatta inriktning är:

Bygg färdigt enligt plan och upphandlat anbud

Kostnad = 18,9 Mkr
Tilläggsäskande = 12,7 Mkr
Tillkommande kostnader för KoF = 533 000 kr/år

Riva påbörjad byggnation

Kostnad = 4,2 Mkr övrigt (pålar ingår inte), ytan blir P-plats.
Nedlagd investering (31,5 Mkr) - direktavskrivning och påverkar årets resultat
Tilläggsäskande = 0 kr
Tillkommande kostnader för KoF = 0 kr
Konsekvenser – Föreningen får bedriva verksamhet i befintliga lokaler. Mycket stort behov av upprustning. Befintlig föreningsbyggnad behöver rivas och ersättas.

Malpåse

Kostnad = 6,8 Mkr
Tilläggsäskande = 0,5 Mkr
Tillkommande kapitalkostnader för KoF = 0 kr

Bara ridhus

Kostnad = 20,6 Mkr (17,0 Mkr) (Inkl ny byggnad för personal och verksamhet)
Tilläggsäskande = 14,4 Mkr (10,8 Mkr)
Tillkommande kostnader för KoF = 634 tkr (425 tkr)

Ridhus plus iordningsställande av våning 1

Kostnad = 19,5 Mkr (16,2 Mkr)
Tilläggsäskande = 13,3 Mkr (10,0 Mkr)
Tillkommande kostnad för KoF = 569 tkr (379 tkr)

Försäljning, nu eller efter färdigställande

Hitta köpare som köper fastigheten och färdigställer ridhuset och sedan hyr ut huset till kommunen - hyreskostnad m.m.

Den politiska processen och förankringsarbetet kommer att pågå fram till det är dags för beslut i kommunfullmäktige måndag 2 mars. Jennylunds ridanläggning ska behandlas i servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige.

Mer information

Frågor besvaras av:

Kalle Engström (tf sektorchef sektor internservice), e-post karl-erik.engstrom@ale.se

Sonny Landerberg (kultur-och fritidsnämndens ordförande), e-post sonny.landerberg@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den