Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Fel i erbjudandet om skolvalet för förskoleklassare och sjuor

Har du barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 i höst? Då har du fått ett erbjudande om skolplacering. Tyvärr står det fel läsår och fel datum för när valet ska göras.

Du har fått e-post om hur du ska göra för att välja skola till ditt barn. I e-posten står det fel läsår, fel datum för när du ska välja och länken för valet är fel.

Gör så här

Bortse från att det står fel läsår och välj vilken skola du vill att ditt barn ska gå på. E-tjänsten är öppen från och med 21 januari till och med 6 februari. Du väljer på den här länken: Länk till e-tjänsten för skolval Länk till annan webbplats.

För att logga in i e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation.

Om kommunen inte har någon e-postadress till dig får du erbjudandet med post hem i brevlådan.

Vad gör jag om inte erbjudandet kommer?

Om du inte får något erbjudande via e-post kan det bero på att kommunen har en felaktig e-post till dig. Du kan ändå logga in i e-tjänsten för skolval. Där kan du se och svara på erbjudandet. Tänk på att ändra till den korrekta e-posten samtidigt.

Länk till e-tjänsten för skolval Länk till annan webbplats.

När får jag besked?

Du kommer att få besked om ditt barns placering via sms så snart placeringen är klar. Ambitionen är att alla placeringar ska vara klara senast under april månad.

Länk till mer information om ansökan till förskoleklass. Länk till annan webbplats.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Om du önskar en annan skola i kommunen än den som är reserverad kan ditt barn få skolplacering där i mån av plats.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats på varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser som finns på skolan bedömer kommunen vilka elever som har företräde till en plats på skolan. Kommunen gör bedömningen utifrån skollagens regler. 

Hur väljer jag en annan skola?

Om du väljer en skola i en annan kommun eller en fristående skola ansöker du direkt till den skolan. Vi vill att du meddelar detta genom att logga in på e-tjänsten och markera att du söker en annan skola.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats i förskoleklass via e-tjänsten från och med 11 februari och få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Till dig med barn som ska börja i årskurs 7

Går ditt barn i skola i annan kommun eller fristående skola?

Om ditt barn går i en skola i en annan kommun eller en fristående skola i årskurs 6 skickas inget skolerbjudande. Om du vill byta till kommunal skola i Ale använder du e-tjänsten för skolbyte som är öppen från och med 10 februari.

Är ditt barn folkbokförd i annan kommun?

Om ditt barn är folkbokförd i annan kommun finns ingen platsgaranti i kommunen i samband med skolbyte till årskurs 7. Du kommer därför inte att få något erbjudande. Du kan ansöka om skolbyte via e-tjänsten från och med 10 februari och få skolplacering i kommunen i mån av plats.

Länk till mer information om ansökan till skola och skolbyte årskurs 7 Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den