Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Så tycker medarbetarna om att jobba i Ale kommun

Fyra personer har möte.

Foto: Astrakan Images AB/Scandinav

I den senaste medarbetarenkäten svarar 80 procent av Ale kommuns medarbetare att de känner engagemang och glädje för sitt arbete. – Jag tycker att just stort engagemang i jobbet definierar Ale kommuns medarbetare, säger kommunchef Maria Reinholdsson.

Vi genomför medarbetarenkäten för att ta tempen på hur alla som jobbar i kommunen ser på sitt arbete. Resultaten ser ungefär likadana ut som 2017, när enkäten gjordes senast. Helt normalt, tycker Maria Reinholdsson:

- Det viktiga är hur våra verksamheter arbetar vidare med resultaten. Nu ska alla arbetsgrupper välja tre områden att fokusera på. Hur vill vi jobba? Vad behöver var och en göra för att vi ska fungera och må så bra som möjligt?

Ett område där Ale kommun får lägre resultat är styrning och ledning. Flera frågor handlar om området. Arbetet med att stärka ledarkompetensen började redan förra året och satsningen ligger kvar 2020.

- Det handlar om allt från att frigöra tid för cheferna att jobba med verksamhetsutveckling till att öka kompetensen i hur man arbetar i ledningsgrupp, berättar Malin Olsson, tillförordnad HR-chef.

Andra frågor som tangerar ledarskapet är hur insatta i målen medarbetarna tycker att de är (80 procent ger betyg 4 eller 5 av 5) och hur uppföljningen fungerar (49 procent svarar 4 eller 5).

80 procent av medarbetarna tycker att deras jobb förenklar Alebornas vardag, vilket är ett av kommunens prioriterade mål.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den