Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad: 2018-09-04 15.50

Luktproblem beror på torr sommar

Det luktar vid reningsverket i Älvängen. Mer än normalt. - Den varma sommaren har gjort att inkommande avloppsvatten varit mer koncenterat, säger VA-ingenjör Christina Karlsson.

Orsaken är att det som kommer i avloppsledningen hinner börja brytas ner. Då bildas svavelväte, som luktar som ruttna ägg. Avloppsledningen in till verket kommer från Skepplanda och den är både lång och överdimensionerad, säger Christina Karlsson.

- Problemet är att man har dimensionerat ledningarna efter mer bebyggelse än vad det blivit på några sträckor och det gör att det tar lång tid för vattnet att transporteras.

För att försöka minska ned lukten spolar VA-avdelningen ledningen, ser över ventilationen, byter filer och pumpar ur slam i verket.

- Kallare väder och mer regn hjälper också till, men det tar ett tag, säger Christina Karlsson.

Är det reningsverket som är för underdimensionerat?

- Nej, vi har en bra bit kvar för hur mycket avloppsvatten vi får ta in enligt vårt tillstånd. Vi gör regelbundna provtagningar och är säkra på att dimensioneringen är bra.

Späda ut avloppsvattnet?

Men kan man inte späda med vatten från älven? Nej, säger Christina Karlsson:

- Vi har undersökt det tidigare, men länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet säger nej.

Det funkar inte heller att koppla in dagvattenledningarna i reningsverket. Snarare jobbar man med att få bort dagvattnet (regnvatten och annat ytvatten) från avloppet av flera anledningar. En del översvämningar i kommunen påverkas av att dagvatten är kopplat till spillvattensystemet. Dessutom är dagvattnet faktiskt rent och behöver inte renas genom en dyr reningsprocess som i ett avloppsreningsverk. Det bästa är att var sak hamnar på rätt plats.

VA-avdelningen har inga problem med svavelväte i kortare och lagom dimensionerade ledningar.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan skapades av:

den 2018-09-04