Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad: 2018-06-21 14.31

Hög säkerhet vid marksanering

Efter sommaren startar arbetet med att sanera den blyförorenade jord som stoppade bygget av en ny förskola och två bostadshus i Nol. Grävandet kommer att utföras med mycket höga krav på säkerheten eftersom Nolskolan ligger precis bredvid.

I början på oktober börjar saneringen av mark bredvid skolgården. Under hösten 2017 och våren 2018 har Ale kommun och konsulter mätt och gjort utredningar för att kunna upphandla saneringsuppdraget.

Förorenade massorna ligger djupt ner i marken

Området som ska saneras ligger runt grusplanen och gränsar till skolgård och vårdcentral. Äldre fyllnadsmassor, som finns på ett djup cirka 1–5 meter under markytan, innehåller mycket höga blyhalter. Ytliga markytor är anlagda efter att de blyförorenade massorna fylldes ut i området och är därför inte förorenade, även om spår av bly finns i exempelvis mulljord (kommer bland annat från luftföroreningar). Dessa halter är låga och inte hälsofarliga.

Hög säkerhet

Bly är farligt enbart om det kommer in i kroppen, till exempel om man får jord som innehåller bly i munnen. Dock finns det ingen risk att elever eller medarbetare på Nolskolan kommer i kontakt med förorenad jord. Bland annat kommer saneringsområdet att vara avspärrat och man kommer att se till att det inte dammar när man gräver upp den förorenade jorden. Däremot bedömer projektledningen att vissa moment i arbetet kommer att innebära buller som kan uppfattas som störande. Nivån kommer dock att ligga inom laglig bullernivå för skolverksamhet.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan skapades av:

den 2018-06-21