Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad: 2017-05-05 13.30

Skissuppdraget för framtidens Nödinge centrum ställs ut den 6 maj

I november 2016 gick Ale kommun ut med en inbjudan till arkitektkontor/team om att lämna in anbud för att vara med i skissuppdrag för Nödinge centrum. Skissuppdraget för Nödinge Centrum är slutfört och ställs ut den 6 maj på Ale torg.

Anbudstid

När anbudstiden gick ut den 9 januari hade totalt trettio kontor från både Sverige och internationellt håll skickat in bidrag. Efter en omfattande urvalsprocess valdes fyra arkitektteam ut som fick uppdraget att skissa på framtidens Nödinge centrum.

- Vi har fått fyra förslag som visar olika sätt att lösa uppgiften. Det har inte varit någon tävling där man utser ett vinnande förslag. Vi valde att forma skissuppdraget så att vi nu kan plocka idéer och godbitar ur alla förslagen. Skisserna ger exploatörer och kommunen goda idéer för att driva detaljplaner vidare, säger Magnus Blombergsson, stadsarkitekt i Ale kommun.

Utställning

Den 6 maj mellan klockan 11.00 – 15.00 ställs skissförslagen ut i kommunens tält på Ale torg, Nödinge och allmänheten får chans att tycka till om framtidens Nödinge centrum. Utställningen av skissförslagen flyttas därefter till biblioteket i Nödinge under perioden 8 maj 15 maj där det också kommer att finnas möjlighet att lämna sina synpunkter på förslagen.

- Det är positivt att både exploatörer och kommunens tjänstemän har samlats kring de olika idéförslagen och bidragit med sina olika perspektiv. Det är en förutsättning för att få ett genomförande, säger Paula Örn (S), kommunstyrelsens ordförande

Resultatet av skissuppdraget kommer att ligga till grund för det detaljplanearbete som pågår och utgöra inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Nödinge centrum.

Nöjda exploatörer

Exploatörerna i projektet är också nöjda med den arbetsprocess som detaljplanearbetet har inletts med.

- Det har varit en givande start på ett mycket spännande och välkommet projekt och vi ser fram emot det fortsatta arbetet med att bidra till att utveckla och förverkliga planerna för centrum, säger Malin Johansson, projektledare Peab Bostad

- Skissuppdraget har varit lite av en ögonöppnare för att se områdets potential. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans ytterligare utveckla förslagen och förvekliga planerna för centrum, säger Johan Redlund, vd Alebyggen

På projektets hemsida kan du följa processen och se de fyra skissförslagen,
www. ale.se/nodingesmastad

Har du några frågor kontaktar du: Charlotte Lundberg, charlotte.lundberg@ale.se eller Emely Lundahl, emely.lundahl@ale.se

Bakgrund skissuppdrag

I november 2016 gick Ale kommun ut med en inbjudan till arkitektkontor/team om att lämna in anbud för att vara med i skissuppdraget för Nödinge centrum. Efter en omfattande urvalsprocess presenterades de fyra team som fick uppdraget att skissa på framtidens Nödinge centrum:

  • Erik Giudice Architects/Ramböll AB/ Noema culture & Place mapping
  • AART architects/Tredje Natur
  • Mandaworks AB/ÅF Infrastructure AB
  • Sito Oy/Voodoo Associates Ltd

Uppdraget

Alla team har arbetat med en och samma uppgift. Uppgiften har varit att ta fram förslag på en stadsbyggnadsstruktur som visar på hur Nödinge centrum ska utvecklas till ett attraktivt och välfungerande lokalt centrum för småstaden och samtidigt erbjuda ett fullserviceutbud för hela kommunen. De ska bland annat ha studerat stråk, offentliga rum och kopplingar till övriga delar av småstaden.

Ett särskilt fokus har lagts på stråket mellan stationen och Kulturrum samt placeringen av centrums innehåll såsom stadstorg, kommunhus, handel och bostäder. De ska även ha tittat på hur en stadsfront längs med E45 ska utformas och fungera som ett bullerskydd för resten av orten, vilket är en förutsättning för att kunna skapa en trivsam miljö för småstadslivet.

Det inledande arbetet med ett skissuppdrag syftar till att få in flera goda idéer om hur Nödinge centrum kan utvecklas och vad som är viktigt när området ska planeras. Utvecklingen av området kommer att ske i etapper under en längre period. Vilket ställer krav på en flexibel struktur som tål förändring över tid för att klara av framtida utmaningar på ett funktionellt och hållbart sätt. Det ställer även krav på alla inblandade parter. När planen utformas för området är det viktigt att tänka helhet från början. Ett nära samarbete mellan exploatörer och kommunens tjänstemän är viktig för att skapa förståelse för varandras arbeten och delar i processen.

Den totala uppdragsperioden som pågått under februari till maj i år är nu slutförd.

Teamen har haft en knapp månad på sig att skissa. Därefter har en kommunal projektgrupp i samverkan med exploatörerna för området haft en bedömningsperiod där man kikat mer djupgående på de olika förslagen.

Fördjupad översiktsplan Nödinge (FÖP Nödinge)

Samtidigt pågår det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Nödinge (FÖP Nödinge). Där tas ett helhetsgrepp på de stora övergripande frågorna för orten. Detaljplanearbetet med Nödinge centrum och skissuppdraget är en direkt följd av FÖP:ens intentioner. I tisdags togs det beslut om utställning av dokumentet i kommunstyrelsen.

- Ja det stämmer. Vi kommer att ha en utställning av fördjupningen av översiktsplanen mellan 15 maj – 31 juli, säger Charlotte Lundberg, planarkitekt Ale kommun.

De projekt som pågår i Nödinge är en del av kommunens stora satsning på huvudorterna Nödinge och Älvängen. Utvecklingen av Nödinge är viktig både för invånarna och för orten som helhet. Centrumprojektet kommer att göra Nödinge ännu mer attraktivt och på sikt bidra till hela kommunens tillväxt.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan skapades av:

den 2017-05-05

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.