Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Nästa steg för Nödinge C

Planarkitekt Charlotte Lundberg

Publicerad: 2016-09-16 12.44

Tillsammans med fastighetsägarna påbörjar kommunen nu detaljplaneringen av centrum. Det är mycket som ska rymmas inom området; bland annat kontor, mer handel, bostäder, fungerande trafiklösningar, allmänna platser såsom gång- och cykelstråk samt torg och grönytor.

Kommunen har påbörjat detaljplaneringen för Nödinge centrum. Området som berörs ligger mellan de båda infarterna till Nödinge och omfattar bland annat Ale torg och stationsområdet. Visionen är att utveckla centrum till område där bostäder, kommersiell och offentlig service får möjligheter att utvecklas.

Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplan (FÖP Nödinge) som förväntas bli antagen av kommunfullmäktige 2017/2018.

Planarkitekten Charlotte Lundberg jobbar som projektledare för detaljplanen centrala Nödinge och svarar på några frågor.

Vad är nästa steg i arbetet med att ta fram en detaljplan?

– Nu ska vi tillsammans med fastighetsägarna inom området ta fram en gemensam vision. Det arbetet påbörjas med ett skissuppdrag där flera arkitektkontor ska vara inbjudna till. Ett sådant är en bra utgångspunkt för fortsatt planprocess.

– Det är mycket som ska rymmas inom området bland annat kontor, mer handel, bostäder, fungerande trafiklösningar, allmänna platser såsom gång- och cykelstråk samt torg och grönytor. Ett av kommunens egna önskemål för området är ett nytt gemensamt kommunhus.

När kommer allt att vara klart?

– Till våren 2017 är skissuppdraget klart och då planeras en utställning av de framtagna skisserna. Därefter tas handlingar för detaljplanen fram till samråd under hösten 2017, då remissinstanser och allmänhet kan komma med synpunkter på planförslaget. Hela detaljplanen är klar om cirka 2,5 år.

– Det är ett spännande arbete som ligger framför oss och en viktig del av arbetet är dialogen med allmänheten. Det är viktigt att höra med kommuninvånarna vad de tycker om våra förslag på utveckling av Nödinges centrala del.

Hur gör ni för att få med allas önskemål under skissprocessen?

– Planarbetet börjar med ett skissuppdrag för att få fram olika idéer och förslag. Inbjudna arkitektkontor får i uppdrag att ta fram skisser på området. När uppdraget är klart kommer skisserna visas upp för allmänheten som får komma med synpunkter. Skisserna ska visa på volym och innehåll. En utsedd grupp skriver en bedömning av var och en av skisserna. Därefter kan godbitar plockas från de olika förslagen och dessa kommer att forma hur utvecklingen av centrum planeras.

Detaljplaner reglerar kommunens användning av mark och vatten samt ligger till grund för bygglovsärenden.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan skapades av:

den 2016-09-16

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.