Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad: 2020-04-22 15.58

Ale årets klättrare i mätning av företagsklimat i Göteborgsregionen

Foto: Eugenio Marongiu/Mostphotos

Ale kommun är årets klättrare i Insiktsmätning av den kommunala servicen till företagen, det vill säga den kommun som förbättrat sitt totala NKI mest med 4,4 enheter till 71.

2019 tog kommunen beslut om att genomföra näringslivsstrategin och företagsklimat är en prioriterad fråga i strategin eftersom den påverkar förutsättningar för företagandet i kommunen. Det är extra roligt att se att det arbete som många har bidragit med genom strategin har gett resultat säger Daniela Ölmunger, näringslivschef som också planerar ett tårtinköp.

Insikt 2019 är den åttonde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet.

I den nya mätningen har 3 595 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen. Och efter en dipp i förra årets mätning är Ale kommun verkligen på rätt väg igen med sammanvägda nöjdhetsindex på 71 och placering på plats 124 av totalt 173 kommuner.

Öckerö bäst i regionen, Ale årets klättrare

Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. För Göteborgsregionen förbättras fyra av sex områden något, övriga två är oförändrade. Sett till de sex myndighetsområdena som ingår i mätningen (brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd) har hälften förbättrats.

Precis som de två senaste åren är det Öckerö som har högsta totala NKI i Göteborgsregionen med ett NKI på 79. Årets klättrare, det vill säga den kommun som förbättrat sitt totala NKI mest, är Ale som ökar med 4,4 enheter till 71.

Mölndal Årets Insiktskommun

Nytt för i år är att Business Region Göteborg också väljer att uppmärksamma den kommun som har den högsta och jämnaste nivån på sin kommunala service genom utmärkelsen Årets Insiktskommun.

– Insiktsmätningen syftar till att hela tiden stimulera kommunerna till att jobba med att utveckla sin kommunala service så att den håller så hög och jämn kvalitet som möjligt över hela linjen. Då gäller det att ha ett högt NKI-värde inom varje myndighetsområde som mäts, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business Region Göteborg.

För att kvalificera sig till utmärkelsen ska man ha ett NKI-värde på minst 70 inom alla sex ingående myndighetsområden. 70 är den nivå som SKR satt upp som gränsen till ett högt NKI. Mölndals stad uppnår som enda kommun i Göteborgsregionen dessa kriterier och hamnar med ett NKI på 76 på fjärde plats bland regionkommunerna.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-04-23