Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Företagsklimatet diskuterades

ETT STARKARE FÖRETAGSKLIMAT. Under gårdagens lunch med kommunstyrelsen diskuterade politiker, tjänstepersoner och företagare Ales företagsklimat.

Först och främst, vilket engagemang! Kommunstyrelsen tillsammans med oss på näringslivsenheten vill tacka er som medverkade under gårdagens lunch. Vi är otroligt glada över att ni ville äta en bättre måltid med oss och diskutera Ales företagsklimat.

Vi har gått igenom alla anteckningar från gårdagens diskussioner och försökt oss på en sammanfattning av samtalen. Håller du inte med - hör gärna av dig. HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du alla anteckningar från workshopen.

Detta händer nu

Gårdagens workshop är betydelsefull på många sätt. Aktiviteten kan i sig ses som en insats för att öka förståelsen och relationen mellan just näringsliv, politik och tjänsteperson. Den feedback och de förslag som lyftes fram ger också en fingervisning om vad du som företagare vill att vi som tjänstepersoner och politiker ska göra för att förbättra företagsklimatet i Ale. När vi ser över vår service till dig som företagare kan vi använda svaren från den här workshopen för att välja riktning och prioritering.

Ett konkret exempel på detta är kommande konferens med näringslivsrådet. En gång om året bjuder näringslivsrådet in till konferens och planeringsmöte med tjänstepersoner och politiker från kommunen. Under nästan två hela dagar går vi igenom året som gått och lägger upp en ny plan för framtiden. Dina inspel från gårdagens workshop kommer lyftas upp och diskuteras under konferensen.Senast i början på nästa år kommer du få en återkoppling om vad som blev sagt och beslutat på konferensen.

Anteckningar från workshopen

Att kommunens service till och leverans av för näringslivet viktiga tjänster lyftes fram som viktiga . Bland förslagen finns önskemål om utökade öppettider, löpande återkoppling och att dela med sig av för företagarna viktig information. Vikt betonades på att fortsätta arbetet med att utveckla en gemensam och likvärdig service- och bemötandekultur bland kommunens tjänstepersoner. Den befintliga tjänsten företagslots lyftes fram som värdefull för företagarna. Efterfrågade tjänster var bland annat digital handläggning och kurs i digital synlighet. Slutligen lyftes personalbrist och hög personalomsättning fram som hinder för ett starkt företagsklimat och god service/leverans.

Ett återkommande tema från samtalen tycktes vara behovet av att öka förståelsen för varandra och stärka relationen mellan företagare, tjänsteperson och politiker. Samtliga grupper gav förslag på åtgärder för hur detta ska göras. Några tipsade om workshops/utbildningar som Samspelet, Förenkla – helt enkelt och Servicediagnosen. Andra förslag handlade om hur vi ska skapa en kultur som ”sitter i väggarna” hos både företagare, politiker och tjänstepersoner. Exempel på detta var önskemålet om att varje nyanställd ska få en genomgång av hur kommunen arbetar för att möta näringslivets behov och förutsättningar.

En tredje reflektion från gårdagens workshops kan sammanfattas med ordet samarbete. I grupperna lyftes vikten av att tala väl om och till varandra, att ta tag i problem direkt och att prata med den som saken gäller, istället för att låta en åsikt eller händelse gå på rundgång. Näringslivsrådet och företagarföreningarna tillsammans med kommunens kontaktcenter lyftes fram som viktiga aktörer att föra både frågor och ärenden vidare in i kommunen. Att ta fram gemensamma mål och strategier för att stärka klimatet och relationerna mellan politiken, personalen och företagarna lyftes också fram som viktigt.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-11-08 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.