Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och bestämmelser - lokaluthyrning

Taxorna är tagna i fullmäktige 211220 KF § 251 att gälla från och med
2022-01-01.

Taxa 0

Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 7-20 år av ideell förening eller organisation inom Ale kommun samt kommunala enheter vid enstaka bokningar. Gäller även för åldrarna 0-6 år (ålder 0-6 år är ej bidragsberättigade).
0-taxa gäller även för pensionärs- & Röda Kors-föreningar, Reumatikerföreningen i Ale samt DHR i Ale.

Taxa 1

Verksamhet bedriven av ideell förening eller organisation inom Ale kommun för deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år, men där även yngre deltar i verksamheten. Förening som har taxa T0 och ej utnyttjar tiden debiteras enligt taxa 1.

Taxa 2

Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag med flera inom Ale kommun (ex Ahlafors Fria) samt cuper och arrangemang samt träningsläger anordnade av förening/organisation inom Ale kommun (max 8 timmars debitering/dag). Vid längre uthyrningar kan vaktmästarkostnad tillkomma.

Taxa 3

Förening alternativt organisation, enskild person med flera utanför Ale kommun.

Taxa 4

Kommersiellt bruk, affärsverksamhet med mera, samt danser anordnade av förening/organisation/enskild person.

Avbeställningsavgift

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokad tid, uttages avgift enligt följande:

7 dagar = ingen avgift
3-6 dagar = halv avgift enligt aktuell taxa
0-2 dagar = full avgift enligt aktuell taxa

Skadegörelse och ordningsavgifter

  • Lämnat ytterdörr alternativ fönster eller utrymningsdörr öppen alternativt olåst = 500 kronor
  • Larmutryckning = självkostnadspris
  • Rengöring på grund av användning av klister alternativt vax = självkostnadspris
  • Ej återlämnad nyckel eller tappad nyckel = 1500 kronor
  • Ej återlämnad tagg eller tappad tagg = 100 kronor

Kontrakt och bokningsbesked

För att teckna kontrakt och bokningsbesked krävs att man fyllt 18 år.

Övriga villkor

Se ordningsregler

Fritidsanläggningar med mera (kr)

Endast vardagar mellan 8-16, ej skollov. Övrig tid bokas av Bohus IF. En skola kan boka hela anläggningen. Då är skolan själv på anläggningen. En skolklass kan boka endast löparbana om man vill, vilket innebär att fler skolklasser kan vara på friidrottsarenan samtidigt.

Fritidsanläggningar med mera

Kategori

0

1

2

3

4

Hel friidrottsarena / timme

0

200

300

400

600

Endast löparbana / timme

0

150

175

250

600Gräsplan inklusive omklädningsrum, 2 timmar

0

180

360

725

Individuell taxa

Gräsplan inklusive omklädningsrum, heldag

0

360

725

1450

Individuell taxaDammekärr, storstuga

0

375

615

800

Individuell taxa

Forsvallens klubbstuga

0

375

615


Individuell taxa

Sjövallens klubbstuga

0

375

615


Individuell taxa

Vimmervi klubbstuga

0

375

615


Individuell taxa

Surte IP klubbstuga

0

375

615


Individuell taxa

Furustugan, storstuga

0

375

615

800

Individuell taxa

Kilanda skola möte skolhuset


0

120

225

390

-

Kilanda skolhus

0

375

615

800

1000

Kilanda skola idrottslig verksamhet

0

65

110

145


Träffpunkten

0

375

615

800

1000


Konstgräsplaner (kr) gäller från och med 2012-03-01

Konstgräsplaner (kr) gäller från och med 2012-03-01

Kategori

0

1

2

3

4

Träning, kr/timme A-tid november-april

0

400

500

600

Individuell taxa

Träning, kr/timme B-tid maj-oktober elljus

0

300

400

500

Individuell taxa

Träning, kr/timme C-tid maj-oktober dagsljus

0

100

150

200

Individuell taxa

Matchtid, kr/2 timme

0

750

1000

1200

Individuell taxa

Ale Arena (kr)

(Vid arrangemang när arenan inte har is görs individuella avtal med den som hyr vad gäller kostnad för lokalhyra)

Ale Arena

Kategori

0

1

2

3

4

Träning halv bana/timme inklusive 1 omklädningsrum

0

250

500

750

-

Träning hel bana/timme inklusive 2 omklädningsrum

0

500

1000

1500


Matchtid/träning ej publikt 2 timmar med isvård inklusive 2 omklädningsrum + domarrum


1000

2500

3500


Publika arrangemang/A-lag tillfälle 3 timme

-

4000

-

8000

-

Skolbokningar vid allmänhetens åkning/tillfälle300

500


Omklädningsrum


100

175

250


Extra vaktmästare vid arrangemang/timme eller utöver ordinarie stängningstider

500

500

500

500Möteslokal (kr)

Möteslokal (kr)

Kategori

0

1

2

3

4Specialsal (slöjd, med mera)/timme

0

155

250

320

500

Datasal, 2 timmar; därefter 135 kr/timme

225

225

450

580

725

Elevmatsal/aula/tillfälle

0

360

725

1175

1445

Konferensrum upp till 10 pers/tillfälle

0

225

450

580


Konferensrum mer än 10 pers/tillfälle

0

300

600

900

1200Gymnastik- och idrottshallar (kr/timme)

Gymnastik- och idrottshallar (kr/timme)

Kategori

0

1

2

3

4

Surteskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300

Bohusskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300

Nolskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300

Garnvindeskolans gymnastiksal

0

75

125

155

300

Älvängenhallens/gymnastiksal

0

75

125

155

300

Älvängenhallens sammanträdesrum i gymnastiksal

0

75

125

155

-

Sporthallar (kr)

Skepplandahallen, Älvängenhallen, Ledethallen, Nödinge sporthall, Bohushallen samt Kronaskolan

Sporthallar (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Sporthall/timme

0

120

200

300

500

Badminton per bana/timme

0

75

125

155

-

Publikarrangemang/dag

0

900

1500

2350

3750

Extra vaktmästare vid större arrarrangemang

500

500

500

500

500

Cafeteria med kök/tillfälle


120

225

390

625

Omklädningsrum/dag endast vid bokning av bara omklädningsrum

0

100

175

250

-

Skepplanda simhall (kr)

Badavgift vuxna/10 kort

Skepplanda simhall

Kategori

0

1

2

3

4

Simhallen

0

245

395

650

870

varmbad/timme

725

725

725

1000

1000

extra vaktmästare/timme + moms

300

300

300

300

300

badavgift barn/gång

-

-

20

20

-

badavgift vuxna/gång

-

-

50

50

-

badavgift barn/10-kort

-

-

150

150

-

badavgift vuxna/10-kort

-

-

400

400

-

Simlärare (+ moms externt)

350

350

350

350


Babysim (8 ggr)1500

1500


Barnkalas (bad+cafe+personal)500

500


Vattengympa (bad+20 kr)70

70


Ale Kulturrum (kr)

Vad gäller TV-studio, ljudstudio, redigering och tekniker sker fakturering efter överenskommelse/avtal med berörd kund. Vid arrangemang av Aleföreningar, så är det maxtaxa 8 tim med taxa T2.

Ale gymnasium (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Sporthallen/timme

0

145

230

455

900

Teater/tim

0

200

400

600

900

Extra vaktmästare samt fastighetstekniker

500

500

500

500

500

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den