Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ordningsregler

Överträdelse angivna bestämmelser/ordningsföreskrifter kan medföra att hyresgäst sägs upp med omedelbar verkan.

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet. Rökning är förbjudet.

Det är förbjudet att ha med sig nötter, mandel och jordnötter i lokalen.
Husdjur får ej vistas i lokaler med undantag Ale arena.

Ale Fritid äger rätt att med sju dagars varsel disponera hyrd lokal/anläggning för annat ändamål under den abonnerade tiden.

Hyresgästen får ej lämna dörrar/fönster olåsta/uppställda och ska se till/belysning att ljuset är släckt. Vid överträdelse debiteras en straffavgift på 300 kronor.

Hyresgästen ansvarar för att duschar är avstängda.

Vid fotbollsträning ska omklädningsrum grovstädas.

Glasflaskor får inte medföras i omklädningsrum eller idrottslokal.

Handbollsklister är inte tillåtet. Vid överträdelse ska berörd förening själv stå för borttagandet samt kostnaden.

Stängda dagar som automatiskt avbokas är: långfredagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Övriga dagar, se bokningsbesked/kontrakt.

Det är förbjudet att vistas på isen då isen behandlas med ismaskin.

I lokaler/anläggningar med inbrottslarm debiteras hyresgästen utryckning av vaktbolag eller polis om hyresgästen orsakat utryckningen.

All verksamhet måste ske under ledning av ansvarig ledare. Ledaren ska komma först och gå sist! Ledare ska svara för att alla deltagare känner till och följer gällande ordningsregler.

Redskap ska återställas på avsedd plats efter verksamhetens slut.

Lokalen/anläggningen får ej nyttjas för annat ändamål än vad som angivits i ansökan/bekräftelsen.

Ale Fritid ansvarar inte för olycksfall som drabbar besökare eller skador som utövarna kan tillfoga varandra.

Skridskor ska ha skydd inomhus. Alla som deltar i träning ska vara ombytta i träningskläder. Skor med svarta sulor får inte användas i idrottslokaler.

Reservutgångar får inte användas annat än vid brandfara eller i annan katastrofsituation.

Hyresgäst debiteras de eventuella skador på lösa eller fasta inventarier som uppstått under upplåtelsetiden. Grupp som finner materiel som är trasigt ska meddela Ale Fritid snarast.

Det åligger hyresgästen att grovstäda lokalen/anläggningen (även toaletter, duschar och i förekommande fall – bastu) efter avslutad aktivitet. För eventuell extra städning debiteras hyresgästen.

Snus och tuggummi ska slängas i papperskorgarna!

Hyresvärden ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.

Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter tilldelad träningstid.

Föreningarna ska respektera varandras tider.

Upphör verksamheten eller förändras har hyresgästen rätt att säga upp kontraktet efter överenskommelse med fritidskontoret.

Har avbokning skett minst 7 dagar före tidpunkten för bokad tid uttages avgift enligt följande:
7 dagar = Ingen avgift
3–6 dagar = Halv avgift enligt taxa
0–2 dagar = Full avgift enligt taxa

Bokningsbesked och kontrakt får inte överlåtas.

Hyresgäst ska följa lokala ordningsföreskrifter som finns anslagna eller meddelats på annat sätt vid respektive lokal/anläggning.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den