Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Artscape

Under våren 2019 skapade såväl svenska som internationellt ledande konstnärer en imponerande samling muralmålningar (stora väggmålningar utomhus) runt om i Göteborgsregionen, däribland Ale. På Ale bibliotek finns en bok om projektet att låna.

Ale - en av de deltagande kommunerna

De offentliga konstverken baseras på både kända och mindre kända folksagor från världens alla hörn. Tolv kommuner i Göteborgsregionen medverkade i projektet, varav Ale kommun är en av de deltagande kommunerna. Projektet Artscape Saga genomfördes mellan den 27 maj och den 16 juni 2019.

Hit till Ale fick vi glädjen att hälsa två kvinnliga konstnärer välkomna – Ola Volo från Kazakstan och Felicia Gabaldon från USA - som uppförde varsin härlig, färgglad, fantasifull väggmålning på Södra Klöverstigen i Nödinge; "Bäckahästen" och "Sagan om gubben och gumman som skulle tjära månen". Artscape SAGA, workshopmålning

Hösten 2020 uppfördes en tredje målning i projektet. Motivet är skapat utifrån idéer som skolelever och invånare i Ale bidragit med och uppfördes i Bohus centrum av den Göteborgsbaserade konstnären Sagie.

Mer information om verken

Snabba fakta om Artscape Saga

Artscape har tidigare genomfört större projekt i Malmö (2014), Göteborg (2016), Värmland (2017), men detta är första gången de har ett sammanhållande tema, nämligen folksagor. Konstnärer och sagor har valts av Artscape. Väggar har valts i samråd mellan Artscape, kommun och fastighetsägare.

Projektet finansieras med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Västra Götalandsregionen, utvecklingsmedel från Kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna, Akzo Nobel, Sätt färg på, Nordsjö, Stavdal, hlstore.com, samt de tolv kommunerna i Göteborgsregionen (Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.)

Den ekonomiska insatsen från varje kommun är 200 000 SEK + kostnad för bygglov och eventuella kringarrangemang. I Ale har bygglov sökts och bekostats av Alebyggen. Summan om 200 000 kr har bekostats av de investeringsmedel för offentlig konst som ligger budgeterade hos Kultur- och fritidsnämnden.

I överenskommelsen med kommunerna tar Artscape på sig att:

  1. uppföra tre konstverk (två större och en mindre fasadmålning)
  2. anlita konstnärer och välja folksagor till respektive vägg
  3. ta alla kostnader i anslutning till uppförandet av målningarna (konstnärsarvode, resor, boende, mat, färg, skylifts, etc.)
  4. marknadsföra kommunens deltagande i projektet i pressmeddelanden, sociala kanaler, trycksaker, etc.
  5. efter projektets genomförande producera och distribuera en sagobok där väggmålningarna presenteras med tillhörande saga.

För med information se Artscapes hemsida Länk till annan webbplats. eller kontakta Kulturenheten.

Kontakt

Kulturstaben


Kultursamordnare
Sofie Pheiffer Rittfeldt
Barn och unga
Telefon: 0303-703153
Mobil: 072-353 83 12
E-post: sofie.pheifferrittfeldt@ale.se

Kultursamordnare
Ida Hedberg
Vuxenkultur och konst
Telefon: 0303-703152
Mobil: 0704-320209
E-post: ida.hedberg@ale.se

Kultursamordnare
Andreas Antelid
Kulturarv
Telefon: 0303-703939
Mobil: 0704-320939
E-post: andreas.antelid@ale.se

Kulturadministratör
Anna Johansson
E-post: anna.johansson1@ale.se

Kulturchef
Matilda Forslund
Telefon: 0303-703382
Mobil: 0702-539736
E-post: matfor002@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den