Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Verleskogen

I den nordvästra delen av Risveden nära sjön Holmevattnet ligger Verleskogens naturreservat. Området är drygt 80 hektar stort och svagt kuperat med en mosaik av hällmarker och mossar.

gamla tallar verleskogen

Gamla tallar Verleskogen. Foto: Pelle Dalberg

Skogen är sedan lång tid orörd och domineras av gammal tallskog där många träd är över 200 år gamla. Vid bäckar och fuktiga partier finns inslag av lövträd och mindre delar med äldre gles granskog som bidrar till variationen i området.

I den centrala delen ligger två mindre sjöar och i östra kanten ytterligare en. Områdets största värde är den gamla orörda skogen och ett rikt fågelliv. Drygt 50 olika fågelarter har noterats. Bland annat storlom, tretåig hackspett, pärluggla och tjäder.

Trots att Verleskogen har en tydlig vildmarkskaraktär så är det lätt att röra sig i området som bara är lätt kuperat. Från parkeringsplatsen finns en väl utmärkt stigslinga som passerar flera av de finaste avsnitten i skogen.

Hitta hit

Buss: Det går att ta sig till området med buss men det är långt från hållplatsen till reservatet. Tag buss till hållplats "Verle Östergård". Gå tillbaka nerför backen och tag vänster. Följ grusvägen ca 3,4 km. Tag höger vid skylt naturreservat. Efter 400m är du framme. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats..

Bil: Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn,. Efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn och kör 11,7 km. Sväng sedan höger mot naturreservat och kör 3 km. Tag höger vid skylt naturreservat. Parkering efter 400 m. Från E45 södergående tag avfart 93, Lödöse och kör mot Nygård. Efter 3,7 km sväng höger mot Sollebrunn. Fortsätt 4,4 km och sväng vänster mot Sollebrunn. Kör 1,5 km och sväng vänster vid skylt naturreservat. Efter 3 km sväng höger mot naturreservat. Parkering efter 400 m.

Hitta till Verleskogen på Alekartan Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet

Stigarna i området är inte tillgängliga med barnvagn eller rullstol. Stigen är cirka 2,7 kilometer lång.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den