Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vadbacka

Miljön kring Vadbacka är innehållsrik och naturskön med många spår av gången tid. Här finns den gamla gästgivargården med anor från 1600-talet, en lång och välbevarad stenvalvsbro och Skepplanda hembygdsgård. Fallen i Forsån är imponerande vid högvatten och här ligger såväl välbevarade kvarnar som rester efter äldre kvarn- och sågverksamhet.

Stenvalvsbron över Forsån. Foto: Sofie Rittfeldt / Ale kommun

Forsån har utgjort ett centrum för kvarnrörelsen i Skepplanda med omnejd och "Fors strömmar" med total fallhöjd på över 40 meter utnyttjades redan under medeltiden. Under århundraden har kvarnar, sågar och garverier funnits utmed fallfåran, idag återstår två av dessa plus otaliga spår efter flera anläggningar. Under medeltiden var Grönån segelbar en bra bit in i Skepplandadalen och teorier finns om att det vid Vadbacka och Grönköp funnits en handelsplats.

Forsån har inte bara haft stor betydelse för människan. Ån och dess omgivningar hyser också ett stort antal ovanliga djurarter. De strömmande partierna som börjar nedanför fallen är perfekta lek- och uppväxtmiljöer för bland annat lax, havsöring och havsnejonöga. Att ån kantas av ädla lövträd bidrar till att man här kan hitta fåglar som mindre hackspett, forsärla och strömstare.

Vadbacka gästgivaregård tillkom år 1684. Byggnaden har förändrats en del genom åren men tros ha fått sina nuvarande huvuddrag under senare delen av 1700-talet. Strax väster om gästgiveriet finns kommunens förnämsta stenvalvsbro som är cirka 100 meter lång och uppförd i början av 1800-talet.

I miljön ligger också Skepplanda hembygdsgård med ett flertal hitflyttade byggnader såsom Framkammarstuga uppförd 1718. Intill denna ligger ett kokhus som flyttats från gästgiveriet. Här finns också det gamla sockenmagasinet, taget i bruk 1868, som tidigare stod på Skepplanda Östergård. Högstorps gamla bysmedja flyttades till hembygdsgården 1982. Miljön förvaltas av hembygdsföreningen och är en tillgänglig miljö som används för kunskapsspridning kring kulturarvet och som mötesplats i bygden.

I övre delen av Vadbacka, en bit ifrån Forsån, ligger Skepplanda hemvärnsmuséum Länk till annan webbplats. som är väl värt ett besök. Här kan man se fordon, vapen och kläder ifrån hemvärnets långa historia.

Hitta hit

Buss: Buss till hållplats Forsvallen. Från hållplatsen följ gångvägen mot Skepplanda, efter cirka 50 meter är du framme vid stenvalvsbron och ser Gästgiveriet. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats..

Bil: Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, kör 2,8 km och parkera vid idrottsplats och gästgiveri. Från E45 södergående tag avfart 91 mot Skepplanda, efter 2,6 km sväng höger i korsningen i Skepplanda och parkera vid idrottsplatsen.

Hitta till Vadbacka på Alekartan Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet

Grusvägar och gångbanor (markerade med röd heldragen linje på stigkartan Pdf, 396 kB.) har god tillgänglighet, backen från Skepplanda samhälle till hemvärnsmuseet (nummer 5 på stigkartan Pdf, 396 kB.) är bitvis brant. Stigen (markerad med röd streckad linje på stigkartan Pdf, 396 kB.) är smal och bitvis brant, den är inte lämplig för barnvagn eller rullstol.

Mer information

  1. Stigkarta med vandringsbeskrivning Pdf, 396 kB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den