Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fågeldammarna, Surte

Fågeldammarna, Svandammarna, Kodammen och Hästdammen, kärt barn har många namn. Dammarna är anlagda och användes ursprungligen som magasin för vatten till den förr så viktiga kvarnverksamheten och elverket på Surte glasbruk.

Vy över fågeldammen med änder som simmar och näckrosblad i vattnet.

Fågeldammarna i Surte. Foto: Ale kommun

Sedan slutet på 1950-talet tjänstgör de som fågeldammar med många och färggranna fåglar som gör området till ett populärt utflyktsmål.

Dammarna ligger på höjdryggen ovanför Surte samhälle, precis i kanten av Vättlefjäll. Kulturföreningen Svanen i Surte har sedan invigningen den 5:e maj 1957 arbetat med skötseln av dammarna. Området hålls lättillgängligt för människor som vill uppleva djur och natur genom att föreningen har anlagt stigar runt dammarna med informationstavlor.

Under vintern utfordras fåglarna och man håller vattnet isfritt med hjälp av tryckluft från pumpar. Detta skapar goda förutsättningar för de tama parkfåglar som lever vid dammarna, varav några är hotade s.k. lantraser. Här stannar även vilda fåglar till under sin flyttning vår och höst. Förutom ett stort antal gräsänder Länk till annan webbplats. så kan man bland annat se knipor Länk till annan webbplats., ankor Länk till annan webbplats., kanadagäss Länk till annan webbplats., grågäss Länk till annan webbplats., stripgäss Länk till annan webbplats. och svangäss Länk till annan webbplats..

Genom att fortlöpande kontrollera vattenkvaliteten och utföra kalkning vid behov har man även bidragit till ett naturligt fiskbestånd i dammarna. Omkring dammarna finns äldre tallskog Länk till annan webbplats. och i västsluttningen ner mot Surte samhälle växer ädellövskog med bok Länk till annan webbplats., lönn Länk till annan webbplats., alm Länk till annan webbplats. och ask Länk till annan webbplats.. Bland växtarter märks stinksyska Länk till annan webbplats., skogssallat Länk till annan webbplats. och hedsäv Länk till annan webbplats..

Vid dammarna och deras omgivningar finns många kulturhistoriska lämningar, inte minst från olika former av vattenbruk.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Buss till hållplats Bruksvägen. Följ därefter översiktskartan, avståndet till fågeldammarna är ca 1 km. Pendeltåg till Surte station följ sedan Göteborgsvägen norrut och tag höger in på Bruksvägen. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats..

Bil: Från E45 tag avfart 81, Surte norra och och kör mot Centrum. Efter 900 m sväng vänster in på Bruksvägen, efter ytterligare 700 m sväng höger in på Fågeldammsvägen.

Här hittar du Fågeldammarna på Alekartan Länk till annan webbplats..

Tillgänglighet

Om du åker buss så är det en brant backe mellan busshållplatsen och dammarna. Slinga 1 på stigkartan Pdf, 1 MB. är framkomlig med rollator, barnvagn och rullstol. I övrigt är tillgängligheten god på grusvägarna i området (röd heldragen linje på stigkartan Pdf, 1 MB.).

Mer information

  1. Stigkarta med vandringsbeskrivning Pdf, 1 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den