Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fiske och jakt

I Ale finns det gott om fiskevatten, men för att få fiska måste du lösa ett fiskekort och i de vatten där det inte finns fiskekort måste du har fiskerättsägarens tillstånd. Är du intresserad av att bedriva jakt i Ale kommun, så ska du vända dig till Ale Jaktvårdskrets.

Fiske från brygga

För att få fiska måste du lösa ett fiskekort, i de vatten där det inte finns fiskekort måste du ha fiskerättsägarens tillstånd. Nedan listas de fiskekortområden som finns i Ale kommun och information om hur du skaffar fiskekort.

Göta älv Göteborg-Ale

Kortfiskeområdet sträcker sig från Göteborg till Jordfallsbron i Bohus. I området finns gott om abborre, gädda, brax med mera. Fiskekort (Gula kortet) säljs av sportfiskarna Göteborg. Mer info om fiskekort och fisket hittar du på ifiske.se Länk till annan webbplats..

Göta älv-Grönån

Kortfiskeområdet sträcker sig från Jordfallsbron i söder till Lilla Edets södra kommungräns i norr och i Grönån från Älvängen till några kilometer norr om Skepplanda, områdena är markerade med skyltar se karta.

I området finns gott om stora gäddor och mycket abborre, braxen med mera. Fiskekort sälj av Alefiskarna och du köper det på www.ifiske.se Länk till annan webbplats.. Här finns också tips om fisket i området Länk till annan webbplats..

Fiske i sjöar

Kroksjön är ett put and take vatten (put and take= inplanterad ädelfisk). Regnbåge utplanteras ett antal gånger under säsongen men sjön har även ett litet bestånd av fjällröding.

Abborresjön är ett put and take vatten med regnbåge

Böljesjön är ett put and take vatten med regnbåge enbart för flugfiske.

Ottersjön är en familjesjö med put and take där även mete är tillåtet. I sjön finns abborre, gädda och regnbåge. Här finns också en liten brygga för barn och en handikapptoalett

Fiskekort till ovan sjöar köper du i automater eller via www.abborresjon.se Länk till annan webbplats..

Valsjön är en familjesjö där man får fiska både sommar som vinter. I sjön finns abborre, gädda, mört, regnbåge, öring, lake och enstaka rödingar. De vanligaste fisksätten är tillåtna här såsom mete, spinn, flugfiske, pimpel. Fiskekort köper du på www.ifiske.se/fiske-valsjon.htm Länk till annan webbplats..

Mollsjön

I Mollsjön kan du fiska abborre, gädda och mört. Här kan du även fiska på vintern.
Fiskekort sälj av fiskevårdsområdet. Kontakta magnus.mollsjon@gmail.com för mer information.

I övriga vattendrag och sjöar är fiske förbjudet

Det är förbjudet att fiska i övriga vattendrag och sjöar i Ale kommun om du inte har fiskerättsägarens tillstånd.

Alefiskarna

Fiske och fiskevård i Göta älv med biflöden. Alefiskarna är paraplyorganisation för fiskeföreningarna i Ale.

Fiskekort och information hittar du på http://www.ifiske.se/fiske-gota-alv-kungalv-ale-och-gronan.htm Länk till annan webbplats..

Abborresjöns fiskeförening

Fiske i Stora Kroksjön, Abborresjön, Böljesjön, Ottersjön.

Fiskekort och information hittar du på www.abborresjon.se Länk till annan webbplats..

Wicanders SFK Fiske i Valsjön

Tävlingsverksamhet, fiskevård.

Fiskekort och information hittar du på www.ifiske.se/fiske-valsjon.htm Länk till annan webbplats..

Ledet Fiskeförening

Fiske, fiskevård, tävlingsverksamhet och ungdomsverksamhet.

Information hittar du på www.ledetff.se Länk till annan webbplats..

Mollsjöns Fiskevårdsförening

Fiske i Mollsjön.

För information om fiskekort, mejla till magnus.mollsjon@gmail.com.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den