Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Natursköna promenadområden

I Ale finns det mängder av vackra platser och natursköna promenadområden.

Stig som letar sig fram mellan tallarna. I bakgrunden glittrar Stora Kroksjön.

Stora kroksjön. Foto: Ale kommun

 1. Karta över natursköna promenadområden i Ale. Länk till annan webbplats.

Kvarnsjöarna i Risveden

För den som vill vandra på fina stigar i gammal skog och varierad terräng så är området kring Kvarnsjöarna i Risveden en perfekt plats att besöka. De tre sjöarna ligger på rad och omges av ett bitvis dramatiskt landskap med inslag av branter, stup och block. De markerade stigarna är trots det inte särskilt krävande att vandra utan följer på mjukt sätt nivåskillnaderna.

 1. Läs mer om Kvarnsjöarna
 2. Hitta till Kvarnsjöarna Länk till annan webbplats.

Rapenskårs lövskogar

Vandringen blir till en spännande upptäcktsfärd bland den blomsterrika ädellövskogens växter och djur. Stigen är smal och terrängen ibland otillgänglig med omkullvälta träd och mossbeklädda stenar. Men det orörda i naturen är ju också dess skönhet.

 1. Läs mer om Rapenskårs lövskogar
 2. Hitta till Rapenskårs lövskogar Länk till annan webbplats.

Stora kroksjön i Risveden

Risveden är ett storslaget naturreservat nära Göteborg där man kan uppleva landskapets dramatiska topografi i nästan orörda naturmiljöer. Området har en stor artrikedom både vad gäller flora och fauna, och för den vandringssugne erbjuder området ett vidsträckt och omväxlat scenario av sjöar, myrmarker och blandskog.

 1. Läs mer om Stora kroksjön
 2. Hitta till Stora kroksjön Länk till annan webbplats.

Verleskogen

Skogen är sedan lång tid orörd och domineras av gammal tallskog där många träd är över 200 år gamla. I den centrala delen ligger två mindre sjöar och i östra kanten ytterligare en. Områdets största värde är den gamla orörda skogen och ett rikt fågelliv, drygt 50 olika arter har noterats bland annat storlom, tretåig hackspett, pärluggla och tjäder.

 1. Läs mer om Verleskogen
 2. Hitta till Verleskogen Länk till annan webbplats.

Vinningsbodalar och Björkärrsäng

En gång i tiden, för omkring 6 000 år sedan, täcktes stora delar av Ale kommun och resten av Sydsverige av lummiga lövskogar med ek och andra ädla lövträd. Nu återstår inte mycket av detta, men i Vinningsbo dalar finns några rester kvar. Dessa lövskogsrester är idag en fristad för de djur och växter som för flera tusen år sedan levde i Europas ädelurskogar.

 1. Läs mer om Vinningsbodalar och Björkärrsäng
 2. Hitta till Vinningsbodalar och Björkärrsäng Länk till annan webbplats.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den