Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Stora Kroksjön, Risveden

Risveden är ett storslaget naturreservat nära Göteborg där man kan uppleva landskapets dramatiska topografi i nästan orörda naturmiljöer. Området har en stor artrikedom både vad gäller flora och fauna, och för den vandringssugne erbjuder området ett vidsträckt och omväxlat scenario av sjöar, myrmarker och blandskog.

flugfiskare stora kroksjön

Flugfiske Stora Kroksjön. Foto: Bengt Svensson

Området runt stora Kroksjön domineras av gammal barrnaturskog med stort inslag av öppna och glest trädbevuxna mossar, fukthedar och kärr. Området ingår i Natura 2000länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och är av riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv. I området finns ett stort antal sällsynta och hotade arter inom mossor, lavar, kärlväxter och fåglar.

Stora Kroksjön är en näringsfattig sjö till största delen kantad av flacka stränder. Längs den norra stranden stupar dock berget brant ner i sjön, där man kan finna flera jättegrytor. Skogen runt Kroksjön är uppkommen genom spontan igenväxning av en ljunghedliknande utmark och utgörs till större delen av blandskog med barrträd såsom talllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och granlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samt lövträd såsom björklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lokalt även asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, oxellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och eklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. De många orörda myrarna och kärren är karaktärsgivande för området, det finns såväl trädbeväxta som öppna, liksom smala kärrdrag dominerade av högvuxen porslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På många ställen kantas kärren av små, sluttande fukthedar, rika på blåtåtellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och myrliljalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I stora Kroksjön finns bland annat självreproducerande bestånd av bland annat rödinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och elritsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Öringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och regnbågelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utplanteras årligen. Här kan du hitta mer information om fiske och fiskekortöppnas i nytt fönster. En fin stig leder runt sjön och här finns fyra vindskydd utefter stigen. Höjdpartiet norr om sjön erbjuder en storslagen utsikt över sjön och den omgivande skogen. På Långemossen i väster finns stora bestånd av myrliljalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och orkidéerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samt torpruinen Hällspånga som var bebodd fram till år 1850. Längs östra stranden växer rikligt med klockgentianalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På klockgentianan har ägg av den ovanliga fjärilen alkonblåvingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster påträffats.

Andra arter som är vanliga runt Kroksjön är klockljunglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vågig sidenmossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grov hakmossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och blåmossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Kroksjöområdet finns tjäderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, orrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skogssnäppalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, pärlugglalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, sparvugglalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och nattskärralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Faunan erbjuder även mårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och snoklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt grod- och paddleklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid södra änden av Kroksjön.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det är långt att gå från hållplatsen till reservatet. Tag buss till hållplats Skogstorpsvägen. Gå 300 m norrut, tag höger och följ grusvägen 4,5 km sedan ser du entrén till naturreservatet på höger sida vägen. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bil: Hitta till Stora Kroksjön på Alekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grillplats

Vindskydd med grillplats finns på fyra ställen runt sjön.

Tillgänglighet

Terrängen i området är till största delen lättvandrad. Stigen inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-30 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.