Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rapenskårs lövskogar

Stigen slingrar sig fram längs Grönån och in i den trolska gammelskogen. Om våren kläs marken i vitt och blått då sipporna sträcker sig mot solen. Här råder lugnet. Det gröna lugnet.

Foto: Sofie Rittfeldt

Den lilla bron vid parkeringen utgör en vacker startpunkt för vandringen. Grönån som flyter under bron byter här karaktär. Från en stilla å, hemvist för bland annat bäverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, till ett fall med strömmande vatten. Här startar också stigen som leder in i Rapenskårs lövskogar. Till en början brusar ån högljutt, men efter några hundra meter lugnar vattenmassorna sig. Precis samma sak händer de besökare som vistas på denna magiska plats. Efter några minuter känns ett stressigt vardagsliv långt borta. Istället infinner sig ett lugn och en nyfikenhet på vad som kan dölja sig längre fram på stigen. Vandringen blir till en spännande upptäcktsfärd bland den blomsterrika ädellövskogens växter och djur. Undervegetationens skira grönska och åns stilla porlandet kan ingen undgå att påverkas av.

Stigen är smal och terrängen ibland otillgänglig med omkullvälta träd och mossbeklädda stenar. Men det orörda i naturen är ju också dess skönhet! Spänningen stiger när man hör ormvråkenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gälla skri men inte kan lokalisera dess siluett bland trädens spretiga grenverk. Artrikedomen i området är stor, med ett flertal hotade och sällsynta arter. Största delen av området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-områdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grönån är en gynnsam lek- och uppväxtmiljö för grönålaxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, öringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och havsnejonögalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Strömstarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och forsärlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster trivs också vid den grunda, steniga ån. Bredvid stigen kan man se små desmeknopparlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och stora nässellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- och hässleklockorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett stort antal av de svenska trädslagen finns representerade bland annat allänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, almlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, asklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och även lindlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är ett av de mindre vanliga träden i landet. Om våren kläs marken i vittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och blåttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster då sipporna sträcker sig mot solen för att sedan ersätts av doftande liljekonvaljlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Längre upp i sluttningen växer ovanliga arter såsom vårärtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, orkidén tvåbladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, underviollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ormbärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, trolldruvalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, storramslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och blodnävalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den fuktiga och skuggiga miljön under lövkronorna gynnar ett flertal ovanliga mossor och lavar. Här finns också riklig tillgång på död ved. I denna miljö trivs känsliga lavar som mussellavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och blek kraterlavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Förutom de vanligt förekommande fågelarterna kan en uppmärksam besökare se stenknäcklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bivråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, mindre hackspettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och nötkråkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Andra djur som rör sig i området är älglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, rådjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grävlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och rödrävlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En gammal stensatt väg slingrar sig uppför den branta sluttningen mot torplämningen Unnerås. Där vittnar gamla åkrar, husgrund, jordkällare och en linbråtegrop om tidigare boenden. Torpet var bebott en bit in på 1900-talet. På åkermarken intill torpruinen lär den sista skörden ha tagits år 1938. Flera små inägor och gärdsgårdar finns också att upptäcka i landskapet. Alldeles norr om reservatsgränsen finns ytterligare en torplämning omgiven av åkerlappar (fornåkrar). Av gården Mökhult, som var bebodd fram till år 1942, återstår bara ruiner. Strax bortanför stigen finns några andra intressanta besöksmål. Till exempel finns ett bergstup med överhäng som gett upphov till flera skrönor. Det kallas "Danskestallet" och enligt en av sägnerna har danskarna låtit sina hästar vila i skydd av klippan under ett av de många gränskrigen i forna tider.

Glöm inte att placera en pinne mot "stötteberget" några hundra meter in i reservatet. Det är en gammal tradition som skyddar dig mot olyckor!

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det blir en ganska lång promenad från busshållplatsen till reservatet. Ta buss till hållplats Rapenskårsvägen följ landsvägen uppför cirka ca 50m, tag av vänster på Rapenskårsvägen och följ den ca 1,8 km, tag av vänster över en bro och du är framme vid reservatet. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bil: Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn. Efter ytterligare 4 km sväng vänster mot Rapenskår, fortsätt 1,8 km fram till parkeringen vid en bro.

Hitta till Rapenskårs lövskogar på Alekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet

Terrängen i området är varierande. Stigen är inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Intressanta arter i området

  1. Däggdjur: Bäverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grävlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, rådjurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, rödrävlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och älglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Fåglar: Bivråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, forsärlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, mindre hackspettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nötkråkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ormvråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, stenknäcklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och strömstarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Fiskar: Grönålaxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, havsnejonögalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och havsöringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4. Svampar: Lindskållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  5. Träd: Allänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, almlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, asklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hassellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lindlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  6. Växter: Bergjohannesörtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, blodnävalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, blåsippalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bäckbräsmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, desmeknopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hässleklockalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, liljekonvaljlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lundskaftinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, långsvingellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, murgrönalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nässelklockalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ormbärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterstorramslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, trolldruvalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, trollsmultronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, underviollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstertvåbladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, vitsippalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och vårärtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  7. Mossor: Fällmossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grov fjädermossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kalkkrusmossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, platt fjädermossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, stor bandmossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och västlig husmossalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  8. Lavar: Blek kraterlavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bårdlavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grynig lundlavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, mussellavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och traslavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-30 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.