Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rapenskårs lövskogar

Stigen slingrar sig fram längs Grönån och in i den trolska gammelskogen. Om våren kläs marken i vitt och blått då sipporna sträcker sig mot solen. Här råder lugnet. Det gröna lugnet.

Foto: Sofie Rittfeldt

Den lilla bron vid parkeringen utgör en vacker startpunkt för vandringen. Grönån som flyter under bron byter här karaktär. Från en stilla å, hemvist för bland annat bäverlänk till annan webbplats, till ett fall med strömmande vatten. Här startar också stigen som leder in i Rapenskårs lövskogar. Till en början brusar ån högljutt, men efter några hundra meter lugnar vattenmassorna sig. Precis samma sak händer de besökare som vistas på denna magiska plats. Efter några minuter känns ett stressigt vardagsliv långt borta. Istället infinner sig ett lugn och en nyfikenhet på vad som kan dölja sig längre fram på stigen. Vandringen blir till en spännande upptäcktsfärd bland den blomsterrika ädellövskogens växter och djur. Undervegetationens skira grönska och åns stilla porlandet kan ingen undgå att påverkas av.

Stigen är smal och terrängen ibland otillgänglig med omkullvälta träd och mossbeklädda stenar. Men det orörda i naturen är ju också dess skönhet! Spänningen stiger när man hör ormvråkenslänk till annan webbplats gälla skri men inte kan lokalisera dess siluett bland trädens spretiga grenverk. Artrikedomen i området är stor, med ett flertal hotade och sällsynta arter. Största delen av området är skyddat som naturreservat och Natura 2000-områdelänk till annan webbplats.

Grönån är en gynnsam lek- och uppväxtmiljö för grönålaxlänk till annan webbplats, öringlänk till annan webbplats och havsnejonögalänk till annan webbplats. Strömstarelänk till annan webbplats och forsärlalänk till annan webbplats trivs också vid den grunda, steniga ån. Bredvid stigen kan man se små desmeknopparlänk till annan webbplats och stora nässellänk till annan webbplats- och hässleklockorlänk till annan webbplats. Ett stort antal av de svenska trädslagen finns representerade bland annat allänk till annan webbplats, asplänk till annan webbplats, almlänk till annan webbplats, eklänk till annan webbplats, asklänk till annan webbplats och även lindlänk till annan webbplats som är ett av de mindre vanliga träden i landet. Om våren kläs marken i vittlänk till annan webbplats och blåttlänk till annan webbplats då sipporna sträcker sig mot solen för att sedan ersätts av doftande liljekonvaljlänk till annan webbplats. Längre upp i sluttningen växer ovanliga arter såsom vårärtlänk till annan webbplats, orkidén tvåbladlänk till annan webbplats, underviollänk till annan webbplats, ormbärlänk till annan webbplats, trolldruvalänk till annan webbplats, storramslänk till annan webbplats och blodnävalänk till annan webbplats. Den fuktiga och skuggiga miljön under lövkronorna gynnar ett flertal ovanliga mossor och lavar. Här finns också riklig tillgång på död ved. I denna miljö trivs känsliga lavar som mussellavlänk till annan webbplats och blek kraterlavlänk till annan webbplats. Förutom de vanligt förekommande fågelarterna kan en uppmärksam besökare se stenknäcklänk till annan webbplats, bivråklänk till annan webbplats, mindre hackspettlänk till annan webbplats, och nötkråkalänk till annan webbplats. Andra djur som rör sig i området är älglänk till annan webbplats, rådjurlänk till annan webbplats, grävlinglänk till annan webbplats och rödrävlänk till annan webbplats.

En gammal stensatt väg slingrar sig uppför den branta sluttningen mot torplämningen Unnerås. Där vittnar gamla åkrar, husgrund, jordkällare och en linbråtegrop om tidigare boenden. Torpet var bebott en bit in på 1900-talet. På åkermarken intill torpruinen lär den sista skörden ha tagits år 1938. Flera små inägor och gärdsgårdar finns också att upptäcka i landskapet. Alldeles norr om reservatsgränsen finns ytterligare en torplämning omgiven av åkerlappar (fornåkrar). Av gården Mökhult, som var bebodd fram till år 1942, återstår bara ruiner. Strax bortanför stigen finns några andra intressanta besöksmål. Till exempel finns ett bergstup med överhäng som gett upphov till flera skrönor. Det kallas "Danskestallet" och enligt en av sägnerna har danskarna låtit sina hästar vila i skydd av klippan under ett av de många gränskrigen i forna tider.

Glöm inte att placera en pinne mot "stötteberget" några hundra meter in i reservatet. Det är en gammal tradition som skyddar dig mot olyckor!

Hitta hit

Kollektivtrafik: Det går att ta sig till området med buss men det blir en ganska lång promenad från busshållplatsen till reservatet. Ta buss till hållplats Rapenskårsvägen följ landsvägen uppför cirka ca 50m, tag av vänster på Rapenskårsvägen och följ den ca 1,8 km, tag av vänster över en bro och du är framme vid reservatet. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerarelänk till annan webbplats.

Bil: Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, efter 3,9 km sväng vänster mot Sollebrunn. Efter ytterligare 4 km sväng vänster mot Rapenskår, fortsätt 1,8 km fram till parkeringen vid en bro.

Hitta till Rapenskårs lövskogar på Alekartanlänk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Terrängen i området är varierande. Stigen är inte lämplig för barnvagn, rullstol eller rollator.

Intressanta arter i området

  1. Däggdjur: Bäverlänk till annan webbplats, grävlinglänk till annan webbplats, rådjurlänk till annan webbplats, rödrävlänk till annan webbplats och älglänk till annan webbplats
  2. Fåglar: Bivråklänk till annan webbplats, forsärlalänk till annan webbplats, mindre hackspettlänk till annan webbplats, nötkråkalänk till annan webbplats, ormvråklänk till annan webbplats, stenknäcklänk till annan webbplats och strömstarelänk till annan webbplats
  3. Fiskar: Grönålaxlänk till annan webbplats, havsnejonögalänk till annan webbplats och havsöringlänk till annan webbplats
  4. Svampar: Lindskållänk till annan webbplats
  5. Träd: Allänk till annan webbplats, almlänk till annan webbplats, asklänk till annan webbplats, asplänk till annan webbplats, eklänk till annan webbplats, hassellänk till annan webbplats och lindlänk till annan webbplats
  6. Växter: Bergjohannesörtlänk till annan webbplats, blodnävalänk till annan webbplats, blåsippalänk till annan webbplats, bäckbräsmalänk till annan webbplats, desmeknopplänk till annan webbplats, hässleklockalänk till annan webbplats, liljekonvaljlänk till annan webbplats, lundskaftinglänk till annan webbplats, långsvingellänk till annan webbplats, murgrönalänk till annan webbplats, nässelklockalänk till annan webbplats, ormbärlänk till annan webbplatsstorramslänk till annan webbplats, trolldruvalänk till annan webbplats, trollsmultronlänk till annan webbplats, underviollänk till annan webbplatstvåbladlänk till annan webbplats, vitsippalänk till annan webbplats och vårärtlänk till annan webbplats
  7. Mossor: Fällmossalänk till annan webbplats, grov fjädermossalänk till annan webbplats, kalkkrusmossalänk till annan webbplats, platt fjädermossalänk till annan webbplats, stor bandmossalänk till annan webbplats och västlig husmossalänk till annan webbplats
  8. Lavar: Blek kraterlavlänk till annan webbplats, bårdlavlänk till annan webbplats, grynig lundlavlänk till annan webbplats, mussellavlänk till annan webbplats och traslavlänk till annan webbplats

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den