Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Prästalund, Starrkärr

Prästalund är en av Göta Älvdalens finaste ekhagar och ett av våra rikaste fornminnesområden.

Vitsippor vid hembygdsgården Prästalund

Vitsippor vid hembygdsgården Prästalund

Kanske är det här i denna vackra ekhage han ligger begraven – den vikingatida hjälten Starkodder som sägs ha gett sitt namn åt bygden Starrkärr? I alla fall har många tusen andra stannat upp här från järnåldern och framåt för kortare eller längre vila under de vida ekkronorna. Idag finns här också ett hembygdsmuseum som berättar om historien.  

På vägen mellan Alafors och Starrkärr, strax väster om Starrkärrs kyrka, ligger ekhagen Prästalund på ömse sidor av vägen. Bland betande djur, grova ekarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hasselbuskarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och prunkande mattor av vitsipporlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på våren, breder ett av traktens största gravfält ut sig. Inte mindre än nio runda stensättningar och fem domarringar ger en antydan om platsens stora betydelse under järnåldern. Då var sannolikt höjderna kring stensättningarna fria från träd och utsikten vid över omgivningen.

Men Prästalunds historia som kult- och gravplats kan vara längre än så. Hela bygden kring Starrkärr och Skepplanda är osedvanligt rik på hällkistor från stenåldern eller tidig bronsålder. "Starkodders grav" i sydväst kan vara resterna av en sådan hällkista, uppkallad efter den fornnordiske hjälten. Han beskrivs i gudasagorna som en uråldrig kämpe, som inte missar något tillfälle att mana den förvekligade ungdomen till krig och mannadåd. Möjligen har han också fått låna sitt namn till socknen Starrkärr, som kallades "Starkier" på de äldsta kartorna.

Fågelrik lövlund och blommande ekhage

Ekskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i dagens Prästalund ser olika ut på ömse sidor om vägen. På södra sidan gör den skäl för namnet "lund". Här sluter sig kronorna sommartid till ett tak över grova hasselbuskarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och rara lövskogsörter som ormbärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och desmeknopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Svarthättanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster flöjtar och grönsångarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster låter höra sin accelererande drill. Den uppmärksamme kan få syn på stjärtmeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, trädkryparelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och grå flugsnapparelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Eller kanske rentav någon av de mycket sällsynta lavarna puderfläcklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller liten sönderfallslavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som har funnit en fristad här på de skuggade ekstammarna.

De flesta av ekens följeslagare trivs dock bäst där ekarna står ljust och öppet, som i ekhagen på norra sidan av vägen. Här växer sotlavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och svaveltickalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på jätteekarna och i deras håligheter bor kattugglalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skogsduvalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och fladdermösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tack vare nötdjurens bete, som håller markerna öppna, trivs ännu gamla ängsväxter som smörbolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, svinrotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, darrgräslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, jungfru Marie nycklarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och slåttergubbelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bivråkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster jagar gärna getingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i hagen och till och med den röda gladanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har försökt sig på att häcka i området.

Bygdemuseum och midsommarfest

Idag sköts hela området av Starrkärr-Kilanda hembygdsförening, som sedan 1940-talet flyttat hit ett 10-tal gamla byggnader och skapat ett hembygdsmuseum, bågnande av historia från trakten. Här finns bland annat en tiondebod, uppförd på 1700-talet för att förvara det tionde, som alla bönder fick betala i skatt till kyrkan i form av naturaprodukter. Den äldsta byggnaden är dock komministerbostaden från Hällebäckahult, som troligen uppfördes kring 1690.

Prästalund är ett litet paradis för varje vän av natur och historia - inte konstigt att närmare 2 000 personer kommer till midsommarfirandet varje år!

Hitta hit

Kollektivtrafik: Buss till hållplats Starrkärrs kyrka. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bil: Från E45 tag avfart 87, Alingsås. Efter 4,8 km finns skylt hembygdsmuseum och parkeringen ligger alldeles vid vägen.

Här hittar du Prästalund på Alekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Toalett

Utedass finns vid hembygdsgården.

Tillgänglighet

Hembygdsgårdens område är tillgängligt med rullstol liksom den grusväg som går genom lövskogen.

Mer information

  1. Broshyr med stigkarta och vandringsbeskrivningPDF

Intressanta arter och naturtyper i området

  1. Naturtyper: Fårbetad ek/hasselskog, jätteekar och nötbetad ekhage
  2. Däggdjur: Fladdermösslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. Fåglar: Bivråklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grå flugsnapparelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grönsångarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kattugglalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, mindre hackspettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nötkråkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, röd gladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skogsduvalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, stjärtmeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, svarthättalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och trädkryparelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  4. Svampar: Svaveltickalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  5. Träd: Eklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hassellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  6. Växter: Darrgräslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, desmeknopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grönvit nattviollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, jungfru Marie nycklarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, jungfrulinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ormbärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, slåttergubbelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, smörbolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, svinrotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och vitsippalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  7. Lavar: Liten sönderfallslavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grynig lundlavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, puderfläcklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och sotlavlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-30 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.