Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fågeldammarna, Surte

Fågeldammarna, Svandammarna, Kodammen och Hästdammen, kärt barn har många namn. Dammarna är anlagda och användes ursprungligen som magasin för vatten till den förr så viktiga kvarnverksamheten och elverket på Surte glasbruk.

Vy över fågeldammen med änder som simmar och näckrosblad i vattnet.

Fågeldammarna i Surte. Foto: Ale kommun

Sedan slutet på 1950-talet tjänstgör de som fågeldammar med många och färggranna fåglar som gör området till ett populärt utflyktsmål.

Dammarna ligger på höjdryggen ovanför Surte samhälle, precis i kanten av Vättlefjäll. Kulturföreningen Svanen i Surte har sedan invigningen den 5:e maj 1957 arbetat med skötseln av dammarna. Området hålls lättillgängligt för människor som vill uppleva djur och natur genom att föreningen har anlagt stigar runt dammarna med informationstavlor.

Under vintern utfordras fåglarna och man håller vattnet isfritt med hjälp av tryckluft från pumpar. Detta skapar goda förutsättningar för de tama parkfåglar som lever vid dammarna, varav några är hotade s.k. lantraser. Här stannar även vilda fåglar till under sin flyttning vår och höst. Förutom ett stort antal gräsänderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så kan man bland annat se kniporlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ankorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, kanadagässlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, grågässlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, stripgässlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och svangässlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att fortlöpande kontrollera vattenkvaliteten och utföra kalkning vid behov har man även bidragit till ett naturligt fiskbestånd i dammarna. Omkring dammarna finns äldre tallskoglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i västsluttningen ner mot Surte samhälle växer ädellövskog med boklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lönnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, almlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och asklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bland växtarter märks stinksyskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, skogssallatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och hedsävlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid dammarna och deras omgivningar finns många kulturhistoriska lämningar, inte minst från olika former av vattenbruk.

Hitta hit

Kollektivtrafik: Buss till hållplats Bruksvägen. Följ därefter översiktskartan, avståndet till fågeldammarna är ca 1 km. Pendeltåg till Surte station följ sedan Göteborgsvägen norrut och tag höger in på Bruksvägen. Sök lämpliga avgångar på Västtrafiks reseplanerarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bil: Från E45 tag avfart 81, Surte norra och och kör mot Centrum. Efter 900 m sväng vänster in på Bruksvägen, efter ytterligare 700 m sväng höger in på Fågeldammsvägen.

Här hittar du Fågeldammarna på Alekartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet

Om du åker buss så är det en brant backe mellan busshållplatsen och dammarna. Slinga 1 på stigkartanPDF är framkomlig med rollator, barnvagn och rullstol. I övrigt är tillgängligheten god på grusvägarna i området (röd heldragen linje på stigkartanPDF).

Mer information

  1. Stigkarta med vandringsbeskrivningPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-30 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.