Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ungdomsstipendium "Ett gott föredöme"

Ale kommuns ungdomsstipendium "Ett gott föredöme" delas ut till personer under 25 år eller till föreningar och ideella organisationer som arbetar med barn- och ungdomsfrågor utifrån ungdomars perspektiv. Insatsen kan gälla idrottsverksamhet, samhällsfrågor eller annan verksamhet för barn och ungdomar.

För att få vara med i uttagningen till stipendiet ska man vara ett gott föredöme för andra ungdomar. Man ska vara bosatt i Ale eller ha nära anknytning till Ale kommun genom sitt arbete.

Den totala stipendiesumman är 15 000 kr. Juryn kan dela ut stipendiet till en eller flera personer eller organisationer.

Jury

Juryn består av en representant från kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och kultur & fritidsnämnden samt ansvarig tjänsteperson från Kultur & fritid.

Utdelning av stipendiet

Utdelningen av stipendiet sker vid lämpligt tillfälle antingen på stipendiaternas "hemmaplan" eller i samband med ett av kommunens evenemang.

Nominera till stipendiet!

Din nominering ska vara inskickad senast 1 april 2024.Robin Björkestam och Adrian Kristiansson

Tränare för F09/10-laget i Surte IS Fotbollsklubb

Motivering: "Robin och Adrian valde att kliva fram när det saknades ledare i Surte IS Fotbollsklubbs lag för flickor födda 2009-2010. När det såg ut som att föreningen skulle behöva lägga ner laget, så kom Robin och Adrian in i bilden. Killarna som då var 19 respektive 15 år gamla, hade ingen koppling till Surte IS, men när de fick frågan om att träna flicklaget så tvekade de inte en sekund. Trots sin ringa ålder så gjorde Robin och Adrian att tjejernas fotbollssäsong blev verklighet. Återkopplingen från tjejernas föräldrar efter säsongen handlade om hur grymma grabbarna varit som ledare och hur kul tjejerna hade på träningarna. När fotbollssäsongen gjorde ett uppehåll under vintern var den stående frågan från tjejerna när träningarna skulle börja igen, då de var laddade för en ny säsong.

Robin och Adrian har tillsammans gjort en storartad och viktig insats i föreningen och har lyckats vända en tuff situation till något positivt och utvecklande för tjejerna i laget.

Robin och Adrian är goda föredömen."

Filippa Dahl

Gymnast och ledare i Bohus Gymnastikförening

Motivering: "Filippa är en ansvarsfull och engagerad ledare i Bohus Gymnastikförening. Sitt första ledaruppdrag i föreningen tog hon vid 12 års ålder och idag leder hon inte mindre än sju olika grupper inom dans, cheerleading och gymnastik. Dessutom ingår Filippa i föreningens trygghetsgrupp och arbetet inom Trygga Barn, där hon bidrar med att lyfta barnperspektivet och kommer med många kloka synpunkter. Med ett stort driv och engagemang fullföljer hon sina uppdrag och med sin energi och glädje är hon en sann förebild för barn och ungdomar i föreningen och även i hela kommunen.

Filippa är ett gott föredöme."

Julia Jonsson Damgaard

Spelare, tränare, domare och funktionär i Ale Basket

Motivering: "Julia är en tjej med ett hjärta av guld som alltid vill alla väl. Hon ställer upp i ur och skur oavsett vad det gäller och är otroligt engagerad i föreningen Ale Basket genom att dels vara ledare för både flickor födda 2012, men även för minibasketen. Dessutom stöttar hon upp i föreningen genom att sitta i sekretariatet, vara domare eller finnas till hands om någon behöver hjälp. Hon tar sig an alla utmaningar med en stor vilja och drivkraft och går alltid in helhjärtat i det hon gör. Det viktiga för Julia är att alla ska kunna känna sig välkomnade och genom sin energi och glädje sprider hon detta vidare till alla i föreningen.

Julia är ett gott föredöme."

Uppvaktningen av 2021 års mottagare av stipendiet "Ett gott föredöme" genomfördes under en solig eftermiddag i juni utanför Ale kulturrum. Kultur och fritidsnämndens ordförande Sonny Landerberg överraskade pristagaren Vanessa Rinne Hval med diplom, blommor och prischeck.

Vanessa Rinne Hval

Engagerad ungdom som under många år varit delaktig i ungdomsrådet samt varit drivande i planering och genomförande av mängder av ungdomsevenemang.

Motivering: "Redan i sjunde klass började Vanessa tillsammans med sina vänner styra upp aktiviteter för unga med stöd av kommunens öppna ungdomsverksamhet. Under högstadieåren genomförde hon mängder av olika aktiviteter som till exempel flertalet discon både för yngre barn och för ungdomar, och tog sig an det stora eventet Festivalborg vilket hon återkom till ett par gånger. I sjuan gick Vanessa med i ungdomsrådet och har blivit omvald år efter år och är nu aktiv under sitt femte i rad. I ungdomsrådet har hon fått extra ansvar som medlem i rådets talesgrupp och suttit i flera arbetsgrupper. I talesgruppen representerar hon ungdomsrådet i möten med politik och förvaltning där hon lyfter ungas röster. Under åren har Vanessa suttit som ordförande i otaliga möten, planerat och genomfört events som Påverkanstorg, Dialogforum och Hälsotorget. Hon har även suttit i redaktionen för två nummer av ungdomstidningen Made in Ale.

Vanessa är en kämpe för ungas röster och rättigheter och är en fantastisk förebild för sina vänner och för unga i kommunen. Hon är lösningsorienterad, effektiv och ambitiös och är väl känd bland många av kommunens beslutsfattare med all rätt. Vanessa är en eldsjäl och det märks att hon brinner för det hon tror på. Vanessa ger inte upp i första taget!


Vanessa är ett gott föredöme."

Uppvaktningen av 2020 års mottagare av stipendiet "Ett gott föredöme" gjordes på stipendiaternas hemmaplan. Kultur och fritidsnämndens ordförande Sonny Landerberg överraskade pristagarna och delade ut diplom, blommor och prischeck.

Ale Attitude

Ett ungdomsprojekt som drivs av Ale United (fotbollsföreningarna Ahlafors IF och Nödinge SK Fotbolls gemensamma ungdomsverksamhet)

"Ale Attitude är ett spännande och nödvändigt projekt. Ungdomarna som deltar får synas i ett positivt sammanhang och en tillhörighet skapas mellan deltagarna, projektledarna och projektets samarbetspartners. Deltagandet på projektträffarna har varit stort, vilket vittnar om att projektledarna lyckats skapa en trygg miljö där ungdomarna får utrymme att utrycka sina åsikter, prata om svåra ämnen och reflektera över sitt beteende, sin vardag och framtid. Vi hoppas att projektet kan bidra till att öka deltagarnas vilja till att göra bra saker, ta samhällsansvar och vara goda förebilder.

Ale Attitude som projekt är ett gott föredöme."

Amanda Järvinen

Spelare, tränare och styrelseledamot i Ale Basket

"Amanda är fostrad i Ale Basket och brinner verkligen för föreningen och för basket som sport. Varje vecka lägger hon flera timmar på att vara tränare och förebild för föreningens barn och ungdomar. Hon är tränare för F05-laget och driver också basketskolan för de minsta barnen. Dessutom tar hon stort ansvar vid sidan av planen och hjälper flera av tjejerna i laget med läxor och annat.

Som om inte det vore nog så är Amanda dessutom aktiv ledamot i föreningens styrelse, där hon bidrar med sin kunskap, entusiasm och nya perspektiv.

Amanda är en förebild i ordets rätta bemärkelse och ett gott föredöme."

Viktor Gustafsson

Opinionsbildare och initiativtagare till Rädda buss 412

"Viktor har engagerat sig för ungdomars möjlighet att kunna fortsätta åka kollektivt efter att buss 412 togs bort. När Viktor fick veta att linjen skulle dras in började han sina protester. Han startade Facebookgruppen ”Rädda buss 412” och hade också tät kontakt med Västtrafik, begärde ut statistik och ifrågasatte deras beslut samt träffade Västtrafiks VD. Han skrev flera insändare i ämnet, var med i Västnytt samt deltog på kommunens ortutvecklingsmöten och träffade politiker i Ale.

Viktor har visat ett stort engagemang i en fråga som berör många människor, inte bara ungdomar, i Starrkärr med omnejd. Han har också visat att en individ kan göra stor skillnad i en samhällsfråga.

Viktor är ett gott föredöme."

2019

William Pitsinki, Surte IS Fotbollsklubb
Ellen Sjöberg, Bohus Taekwon-Do
Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening
Ledet Fiskeförening

2018

Jesper Löfgren, Ale United
Lina Nashabat, Ale Boxningsklubb
Martin Ahl, Alebrottarna

2015

Sebastian Paic
Oliver Andersson
Emelie Kastberg

2014

Ale Pyssel- och kulturförening
Hanna Johansson
Isabella Andersson

2013

Sandra Poswiatowska, Mötesplats Ungdom
Erica Tjärnlund, Ale Basket
Johannes Lundberg, Ale Basket

2012

Guntorps SMU Scouter
Felicia Eidenby, Löftet, unga arrangörer

2011

Löftet, unga arrangörer

2010

Batoul Raad
Emelie Bergstrand
Föreningen Heavenhack

2008

Jennifer Jääskeleinen
Charlie Kagethe
Jonny Saariranta

2007

Natalie Johansson

2006

Per Rehnlund, Skepplanda BTK
Jonas Eriksson, Ale IBF
Caroline Nordlund

2005

Carl Johansson, Ale Schackklubb
Golaleh Farhang Azad, Alesimmarna

2004

Nol/Alafors Kulturförening
Jessica Koskinen
Johanna Kettunen

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den