Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Starta förening

Här får ni hjälp att komma igång med er förening, till exempel hur ni skriver stadgar och blir registrerade i kommunens föreningsregister.

1. Alla som är intresserade samlas till ett möte, där de bildar en provisorisk styrelse (interimsstyrelse).

2. En interimsstyrelse ska bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör.

3. Interimsstyrelsens uppgift är att:

 • Förbereda nästa möte, som blir föreningens första årsmöte. Här väljs föreningens första styrelse.
 • Lägga förslag på ledamöter (person som är ordinarie styrelsemedlem) och suppleanter att ingå i styrelsen. Lämpligt antal är 5, 7 eller 9 personer.
 • Lägga förslag på stadgar, som talar om hur föreningen ska arbeta.
  Förslag på stadgar kan du få här Länk till annan webbplats..
 • Lägga förslag på vad föreningen ska heta.
 • Lägga förslag på medlemsavgiftens storlek.  
 • Kontakta lokala skattemyndigheten om organisationsnummer.
 • Ansöka om plus- eller bankgiro.
 • Kontakta gärna Ale kommun, alefritid@ale.se eller 0303-70 30 00 (kommunens växel), för att få information om lokaler, bidrag med mera.

Till alla ansökningar ovan krävs ett utdrag ur protokoll eller årsmötesprotokoll där firmatecknare är utsedda. Protokollen ska vara justerade och vidimerade.

För att registrera din förening gör du en anmälan till Ale kommun genom vår e-tjänst Interbook Go Länk till annan webbplats.. Här klickar du på logga in i högra hörnet och sedan på Ny kund för att påbörja din registrering. Det går också bra att kontakta fritidsstaben via telefon 0303-703022 eller maila alefritid@ale.se för att få hjälp.

En förening får efter ansökan registreras i kommunens föreningsregister om föreningen uppfyller kraven för att vara en bidragsberättigad förening enligt kommunens bidragsbestämmelser och om föreningen lämnar in handlingar och uppgifter i enlighet med vad som ska bifogas en ansökan.

 1. Bidragsbestämmelser för föreningar i Ale kommun

Till ansökan ska bifogas gällande stadgar, uppgift om föreningens organisationsnummer, plusgiro- eller bankkonto och kontaktuppgifter samt senaste verksamhetsplan, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomiska årsredovisning, revisionsberättelse och uppgift om aktuellt medlemsantal.

Registrering i kommunens föreningsregister innebär att uppgifter om föreningens namn, verksamhet, lokal och kontaktuppgifter blir publika. Ändras föreningens stadgar eller kontaktuppgifter, ska föreningen snarast uppdatera detta i föreningsregistret.

 1. Registrera din förening i Interbook Go Länk till annan webbplats.

Föreningen tas bort från kommunens föreningsregister

 • om föreningen skriftligen begär att få bli avregistrerad, eller
 • om föreningen inte uppfyller förutsättningarna i avsnittet ”Bidragsberättigade föreningar”.

Innan en förening tas bort från kommunens föreningsregister på annan grund än egen begäran, ska föreningen ges möjlighet att inom viss tid yttra sig eller åtgärda eventuell brist. En sådan skrivelse skickas via e-post till den adress som föreningen senast har angivit i föreningsregistret.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den