Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Verktygslåda

I verktygslådan finns användbara länkar och tips kring olika viktiga områden.

Att jobba med Trygg förening innebär en strävan efter att medlemmarna i din förening ska vara aktiva i en trygg och hälsofrämjande miljö. Genom ett förebyggande arbete som involverar hela föreningen blir det tydligt för alla vad föreningen står för och vilka värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra föreningens verksamhet.

Här har vi samlat ett antal tips och länkar som kan ge er stöd i ert arbete med Trygg förening, men också för dig som vill fördjupa din kunskap och få stöd i ditt föreningsuppdrag och ert arbete med att utveckla er förening.

Ledarna är viktiga förebilder och föreningens ansikte utåt i verksamheten. Det är viktigt att man i föreningen kommer överens om och pratar om hur man utövar sin ledarroll på ett så positivt sätt som möjligt. De ideella ledarna satsar en stor del av sin tid och kraft och det är viktigt att dessa ledare uppmuntras och erbjuds möjlighet till utbildning och utveckling.

Riksidrottsförbundet har tagit fram en introduktionsutbildning för tränare som är tänkt att ge en första inblick i vad det innebär att vara tränare, men framförallt inspirera till ett spännande och viktigt uppdrag.

 1. Introduktionsutbildning för tränare (SISU Idrottsutbildarna) Länk till annan webbplats.

Utvecklingsradions serie "Idrottens himmel och helvete" tar upp många dilemman och problem som finns inom idrotten, och föreningslivet i stort. Serien är utmärkt att användas som diskussionsunderlag vid t.ex. ledarträffar.

 1. Programserien "Idrottens himmel och helvete" (UR) Länk till annan webbplats.

Vart fjärde barn som är aktivt i en idrottsförening har blivit kränkt av en lagkamrat. Mest utsatta är pojkar inom lagsporter där 40 procent har blivit kränkta. Det visade en riksrepresentativ undersökning som genomfördes av SIFO (i juni 2013) på uppdrag av Stiftelsen Friends. Studien visar att kränkningarna minskar och att barnen trivs bättre i de föreningar där man aktivt pratar om trygghetsfrågor.

Tillsammans måste vi ha en nolltolerans mot fysiskt och psykiskt våld.

Här finns länktips för dig som vill fördjupa din kunskap och jobba vidare i din förening:

 1. RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten (RF) Länk till annan webbplats.
 2. Skapa trygga idrottsmiljöer (SISU Idrottsutbildarna) Länk till annan webbplats.
 3. Kunskap om en trygg och inkluderande idrott och fritid (Rädda Barnen) Länk till annan webbplats.
 4. Tryggare tillsammans - Webbaserad ledarutbildning (Rädda Barnen) Länk till annan webbplats.

En av grundprinciperna inom föreningslivet är allas rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. Målet är att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion kan i föreningsgemenskapen lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar. En ökad jämställdhet och mångfald utvecklar föreningslivet.

 1. Riksidrottsförbundet om idrott och jämställdhet (RF) Länk till annan webbplats.
 2. Lärgruppsplan Jämställdhet inom idrotten (SISU Idrottsutbildarna) Länk till annan webbplats.
 3. 1000 möjligheter - För ett jämställt samhälle Länk till annan webbplats.
 4. Läs RF:s undersökning Idrott och integration (RF) Länk till annan webbplats.

Rädda barnen driver en webbkampanj som heter Livets lotteri. Sidan kan användas i utbildningssyfte och som underlag i diskussioner kring att skapa en större förståelse för hur situationen är för människor i världens alla länder.

 1. Livets lotteri - Om barns olika möjligheter i världen (Rädda Barnen) Länk till annan webbplats.

Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och överdrivet Spelande förkortas till ANDTS.

Det är oerhört viktigt att föreningsledarna för barn och ungdomar har ett restriktivt förhållningssätt till ANDTS, då ledarna kan spela en stor roll för barnen och ungdomarnas framtida förhållningssätt till dessa frågor.

Alkohol

 1. Riksidrottsförbundets policy - Alkohol och tobak inom idrotten (RF) Länk till annan webbplats.
 2. IQ:s Tonårsparlören - Om ungdomar och alkohol (IQ) Länk till annan webbplats.
 3. IQ:s Ledarkollen - Tips till ungdomsledare (IQ) Länk till annan webbplats.

Narkotika

 1. Drugsmart.se - Information om alkohol och andra droger Länk till annan webbplats.
 2. Droginformation.nu - Information om alkohol och andra droger Länk till annan webbplats.

Dopning

 1. Lärgruppsplan Antidopingsnack ( Länk till annan webbplats.SISU Idrottsutbildarna)
 2. Faktablad om dopning (Härryda Kommun) Länk till annan webbplats.

TIPS! Svensk Antidoping har tagit fram webbutbildningen Ren Vinnare för idrottsutövare och stödpersonal. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler.

 1. Ren vinnare (Antidoping Sverige) Länk till annan webbplats.

Överdrivet spelande

 1. Spelprevention - Kunskap för dig som förebygger (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.
 2. Sunt eller osunt spelande? Tips till föräldrar ( Länk till annan webbplats.Rädda Barnen) Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den