Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trygg förening

Med bidraget Trygg förening vill kommunen hjälpa föreningslivet att jobba förebyggande och agera innan problem uppstår. Trygg förening är också ett sätt att säkerställa att föreningen vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs.

Trygg förening omfattar alla registrerade och bidragsberättigade föreningar i Ale kommun som redovisar barn- & ungdomsverksamhet.

Första steget är att föreningen bildar en arbetsgrupp bestående av minst två representanter från styrelsen samt minst en ungdom, en förälder och en ledare.

Arbetsgruppen ansvarar för att föreningen under tre år går igenom ett upplägg som omfattar följande delar:

Checklista

År 1

År 2

År 3

År 4 & framåt

Arbetsgruppen skapar en handlingsplan för Trygg förening

X
Arbetsgruppen genomför workshop i föreningen inklusive Samsyn Ale

X
Alla ledare för barn och ungdomar ska visa begränsat utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats.

X

X

X

X

Beskriva vad man gjort inom ”Trygg förening” i verksamhetsberättelsen

X

X

X

X

Beskriva vad man ska göra inom ”Trygg förening” i verksamhetsplanen

X

X

X

X

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar under året


X

X

X

Alla barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans förening Länk till annan webbplats.


XFöreningen informerar alla medlemmar om Trygg förening


X

X

X

Nya barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans förening Länk till annan webbplats.X

X

Diplomeringsträff med kommunen och RF-SISU – redovisning av arbetetXUtförligare förklaringar till varje del


Skapa en handlingsplan för Trygg förening
Arbetet omfattar 3 kvällar à 3 timmar, totalt 9 timmar. Träffarna innehåller:

  • Barnkonventionen
  • Fem steg till en handlingsplan
  • Konkreta verktyg för att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar

Workshop Trygg förening & samsyn
Workshopen genomförs med stöd av RF-SISU och Ale kommun. Syftet är att implementera och sprida innehållet i Skapa trygga idrottsmiljöer i hela föreningen.

Begränsat utdrag ur belastningsregistret
Föreningen ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret från alla ledare som är 15 år och äldre.

Kravet omfattar ledare som i föreningens verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla upp till 18 år.

Utdraget ska uppvisas i original och återlämnas direkt till personen.

Frågor och svar om registerutdrag (RF:s hemsida) Länk till annan webbplats.

Beskriva vad man gjort i verksamhetsberättelsen
Föreningen ska i verksamhetsberättelsen beskriva vad man gjort under rubriken ”Trygg förening”. Verksamhetsberättelsen laddas varje år upp i kommunens digitala system, ale.ibgo.se Länk till annan webbplats., tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Beskriva i verksamhetsplanen vad man tänkt göra kommande år
Föreningen ska i verksamhetsplanen beskriva vad man planerar att göra under rubriken ”Trygg förening”. Verksamhetsplanen laddas varje år upp i kommunens digitala system, ale.ibgo.se Länk till annan webbplats., tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar/år
Ale kommun och SISU Idrottsutbildarna genomför två gånger per år utvecklingsträffar för alla föreningar som jobbar med Trygg förening. Syftet med träffarna är att få ett erfarenhetsutbyte föreningarna emellan samt göra uppföljning och utveckling av arbetet med "Trygg förening".

Webbutbildningen "Tryggare tillsammans förening"
Utbildningen innehåller verktyg för att jobba med att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, öka medvetenheten om risker samt hur man jobbar förebyggande.

Tryggare tillsammans förening Länk till annan webbplats.

Ledare inom scoutkårer kan välja att gå utbildningen Trygga möten Länk till annan webbplats., som har motsvarande innehåll och som är gratis för ledare inom scoutrörelsen.

Föreningen informerar om Trygg förening
Arbetet med "Trygg förening" bör finnas med som en punkt på varje styrelsemöte. Förutom det bör det också finnas med som en punkt på förenings-, ledar- och föräldraträffar.

Information om Trygg förening ska finnas på föreningens hemsida samt ev. sociala medier.

Diplomeringsträff
Diplomeringsträffen sker tillsammans med Ale kommun och RF-SISU. Föreningen presenterar sitt arbete med Trygg förening och hur det påverkat föreningens verksamhet. Detta görs med fördel genom en film, där representanter från föreningen berättar om arbetet (tänk på GDPR-godkännande från alla som deltar i filmen). Filmen kan sedan användas både internt och externt för att marknadsföra föreningen och arbetet med "Trygg förening".

Efter träffen erhåller föreningen en logga att använda på hemsidan och i marknadsföring, som intygar att man är en Trygg förening.

Alla föreningar som genomfört Trygg förening uppmärksammas i samband med Ale kommuns föreningsgala.

Ansökan görs senast 15 september.

Ansökan görs via kommunens digitala system, Interbook Go.

Det finns plats för max fem föreningar vid varje uppstart.

Till inloggningsidan för Interbook Go Länk till annan webbplats.

Redovisning av bidraget görs senast 1 december varje år. Utbetalning av bidraget sker senast 31 december, efter godkänd redovisning.

År 1 utbetalas 2 000 kr.
År 2 utbetalas 4 000 kr.
År 3 utbetalas 8 000 kr.

Därefter utbetalas 2 000 kr/år, så länge föreningen uppfyller bidragskraven.

Kontaktpersoner

Sandra Döbeln, föreningsutvecklare
sandra.dobeln@ale.se
Ale kommun

Helene Persson, idrottskonsulent Ale & Lilla Edet
helene.persson@rfsisu.se
RF-SISU Västra Götaland

Sidan kontrollerades av:

den