Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Registrera förening

Här kan du hitta information om hur du gör för att registrera din förening.

För att registrera din förening gör du en anmälan till Ale kommun genom att gå via vår webbsida Interbook Go Länk till annan webbplats.. Här klickar du på förening och påbörjar din registrering. Det är bra att först gå igenom bidragsbestämmelser för föreningar i Ale kommun.

Det går också bra att kontakta Ale Fritid via telefon 0303-703022 eller maila alefritid@ale.se.

En förening får efter ansökan från föreningen registreras i kommunens föreningsregister om föreningen uppfyller kraven för att vara en bidragsberättigad förening enligt kommunens bidragsbestämmelser och om föreningen lämnar in handlingar och uppgifter i enlighet med vad som ska bifogas en ansökan.

Till ansökan ska bifogas gällande stadgar, uppgift om föreningens organisationsnummer, plusgiro- eller bankkonto och kontaktuppgifter samt senaste verksamhetsplan, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomiska årsredovisning, revisionsberättelse och uppgift om aktuellt medlemsantal.

Registrering i kommunens föreningsregister innebär att uppgifter om föreningens namn, verksamhet, lokal och kontaktuppgifter blir publika. Ändras föreningens stadgar eller kontaktuppgifter, ska föreningen snarast uppdatera detta i föreningsregistret.

Avregistrering från föreningsregistret

Föreningen tas bort från kommunens föreningsregister

  • om föreningen skriftligen begär att få bli avregistrerad, eller
  • om föreningen inte uppfyller förutsättningarna i avsnittet ”Bidragsberättigade föreningar”.

Innan en förening tas bort från kommunens föreningsregister på annan grund än egen begäran, ska föreningen ges möjlighet att inom viss tid yttra sig eller åtgärda eventuell brist. En sådan skrivelse skickas via e-post till den adress som föreningen senast har angivit i föreningsregistret.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den