Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Starta förening

Denna sida ska ses som en hjälp att "komma igång" med er förening. Här finns exempel på hur ni skriver stadgar och information om hur ni blir registrerade i kommunens föreningsregister.

Hur börjar man?

1. Alla som är intresserade samlas till ett möte, där de bildar en provisorisk styrelse (interimsstyrelse).

2. En interimsstyrelse ska bestå av minst ordförande, sekreterare och kassör.

3. Interimsstyrelsens uppgift är att:

 • Förbereda nästa möte, som blir föreningens första årsmöte. Här väljs föreningens första styrelse.
 • Lägga förslag på ledamöter (person som är ordinarie styrelsemedlem) och suppleanter att ingå i styrelsen. Lämpligt antal är 5, 7 eller 9 personer.
 • Lägga förslag på stadgar, som talar om hur föreningen ska arbeta.
  Förslag på stadgar kan du få här Länk till annan webbplats..
 • Lägga förslag på vad föreningen ska heta.
 • Lägga förslag på medlemsavgiftens storlek.  
 • Kontakta Ale fritid, alefritid@ale.se, för mer information om bidragsbestämmelser med mera.
 • Kontakta lokala skattemyndigheten om organisationsnummer.
 • Ansöka om plus- eller bankgiro.

Till alla ansökningar ovan krävs ett utdrag ur protokoll eller senaste årsmötesprotokoll där firmatecknare är utsedda. Protokollen ska vara justerade och vidimerade.

Registrera föreningen i Ale kommun

När alla papper och intyg är korrekt ifyllda skickas dessa tillsammans med din registrering till Ale kommun för granskning.

Du blir därefter kontaktad för mer information.

 1. Registrera din förening i Ale kommun

När alla papper är inskickade och du har registrerat din förening fattar Ale kommun beslut om din förening är godkänd som bidragsberättigad förening eller inte bidragsberättigad förening.

 1. Vilka omfattas av Ale kommuns bidrag?

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den