Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samsyn Ale

Samsyn är en dialogmetod med syftet att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter och undvika för tidig specialisering. Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter och tränar allsidigt under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv.

Scouter från Bohus scoutkår under Ale Outdoor 2018.

Varför behövs en samsyn?

Det finns exempel på ledare som ställer krav på barnen att de måste träna ”deras idrott” för att få vara med och spela matcher. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna ”samla på sig” det antal timmar de tror krävs för att nå elitnivå. Det här vill vi ändra på.

Barn och ungdomsverksamhet ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott för tidigt. För att värna om barn och ungdomars möjligheter vill vi att föreningarna i Ale kommun enas om att ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt.

Vill din förening vara en del av Samsyn Ale?

Om din förening vill underteckna avtalet och bli en del av Samsyn Ale, så kan ni kontakta alefritid@ale.se. Skriv gärna "Samsyn Ale" i ämnesraden på mailet.

Bli en Trygg förening!

Samsyn Ale ingår som en del i Trygg förening. Trygg förening är ett arbete som föreningen genomför med stöd från Ale kommun och RF-SISU Västra Götaland. Under tre år får föreningen stöd i arbetet med att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar.

Här kan du läsa mer om Trygg förening.

Med multiidrott menar vi den som är aktiv inom flera idrotter. Exempelvis att du kontinuerligt tränar och deltar i minst två olika idrotter parallellt med varandra. Många svenska och internationella studier har tittat på träning, utveckling och hälsa från olika perspektiv. Riksidrottsförbundet har tagit del av många av dessa för att stötta idrottsrörelsens mål om att fler ska idrotta hela livet – och att Sverige ska vinna fler medaljer. Några slutsatser är att vi bör ta större hänsyn till varje individs egen utvecklingstakt och att tidig specialisering bör undvikas. Multidrottandets fördelar kan summeras i följande punkter:

 • Ökar den motoriska utvecklingen och den idrottsliga förmågan.
 • Minskar skaderisken - överbelastningsskador är särskilt förekommande bland de som under tonåren alltför snabbt övergår till högre nivåer och krav av träning och tävling.
 • Ger erfarenhet av fler olika fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala miljöer.
 • Motverkar det ökade stillasittandet, vilket är ett hot mot folkhälsan.
 • Bidrar till idrottslig framgång – många elitidrottare har utövat fler idrotter innan de specialiserade sig. att skjuta på specialiseringen till efter puberteten (15-16 år) minskar skaderisken och öka chanserna för idrottslig framgång.

Källhänvisning och mer information kring multiidrott

Mer information om mulitidrott finns på nedanstående länkar.

Riksidrottsförbundet: Min andra idrott - Forskningen bakomlänk till annan webbplats
Svensk idrottsforskning: En stor försämring av svenskarnas konditionlänk till annan webbplats

1. Det är alltid den aktiva som bestämmer när det gäller valet av aktivitet vid ”krock”.

2. Man spelar/tävlar klart sin tävlingssäsong:

TÄVLINGSSÄSONG

 • Året runt
  Dans - Friidrott - Gymnastik - Ridning
 • Mars - Oktober
  Orientering
 • April - Juni & Augusti - Oktober
  Fotboll 
 • September - April
  Bordtennis - Boxning - Brottning - Karate - Taekwon-Do
 • Oktober - Mars
  Basket - Handboll - Innebandy
 • November - Mars
  Futsal - Längdskidor

3. Varje idrott får erbjuda träningar året runt. Träningarna som ligger utanför tävlingssäsongen är främst för aktiva som väljer att utöva en idrott. Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong. Rekommendationen av lågsäsongsidrotten är en träning per vecka.

4. Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande:

 • Cuper/Tävlingar
  Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare. Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup/tävling.
 • Träningar
  Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra att träna tävlingssäsongsidrotten när det krockar.
 • Varje förening har ansvar för att förankra Samsyn Ale i verksamhetens alla delar, exempelvis på ledar- och föräldraträffar samt i styrelsen.
 • God kommunikation mellan föreningar och ledare är viktigt för att möjliggöra för barn och ungdomar att vara aktiva inom flera idrotter samtidigt.
 • Uppstår problem, t.ex. att ledare inte följer avtalet, kontaktas styrelsen i berörd förening. Styrelsen har handlingsplanen till sin hjälp.

Ledare, föräldrar och andra vuxna

Ledare, föräldrar och andra vuxna ska ha kunskap om Samsyn Ale. Vår gemensamma önskan och förhoppning är att de skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt. Ledare och föräldrars förhållningssätt och attityd gör skillnad i barn och ungdomars idrottande.

Dialogmöten

Två gånger om året träffas samtliga medverkande föreningar för en dialog och uppföljning av Samsyn Ale. RF-SISU Västra Götaland och Ale kommun är sammankallande till dialogmötena.

Handlingsplanen är ett stöd till föreningarna att agera efter när problem uppstår. Om det finns ledare i föreningen som bryter mot de överenskomna riktlinjerna, är det föreningens skyldighet att agera.

När en ledare bryter mot avtalet:

 1. Föreningsordförande kontaktar den aktuella föreningens ordförande – berättar vad som hänt
  Kontaktuppgifter till respektive ordförande kan fås via Ale Fritid, alefritid@ale.se.
 2. Kalla till ett möte där de inblandande personerna får komma och berätta vad som hänt
 3. Åtgärdstrappa:
  1. Muntlig tillsägelse – från styrelsen. Personen/-erna får ge sin bild av vad som hänt inför den/de som berörs.
  2. Kalla till ett möte för personen/-erna som fortfarande ”ställer till problem” – sista varningen – utse en mentor som säkrar upp beroende på problemet.
  3. Hitta en annan roll för personen/-erna i föreningen. I sista hand utesluta personen/-erna från föreningen (utfrån vad som står i föreningens stadgar).

Om föreningen vill ha en oberoende person på plats vid möten, kontakta:
Emma Kronberg, Ale kommun: emma.kronberg@ale.se, 0303-70 31 15
Helene Persson, RF-SISU: helene.persson@rfsisu.se, 0709-26 58 42

Kontaktuppgifter till Ale kommun kan även fås via alefritid@ale.se och till RF-SISU via vastragotaland@rfsisu.se.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-11-23