Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samsyn Ale

Samsyn är en dialogmetod med syftet att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter och undvika för tidig specialisering. Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter och tränar allsidigt under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv.

Scouter från Bohus scoutkår under Ale Outdoor 2018.

Varför behövs en samsyn?

Det finns exempel på ledare som ställer krav på barnen att de måste träna ”deras idrott” för att få vara med och spela matcher. Även föräldrar påverkar sina barn att tidigt välja idrott av rädsla för att barnen inte ska hinna ”samla på sig” det antal timmar de tror krävs för att nå elitnivå. Det här tänket behöver vi ändra på.

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Vi utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. För att värna om barn och ungdomars möjligheter vill vi att föreningarna i Ale kommun enas om att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på med flera olika idrotter.

Bli en Trygg förening!

Samsyn Ale ingår som en del i Trygg förening. Trygg förening är ett arbete som föreningen genomför med stöd från Ale kommun och RF-SISU Västra Götaland. Under tre år får föreningen stöd i arbetet med att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar.

Här kan du läsa mer om Trygg förening.

Varför multiidrott?

Med multiidrott menar vi den som är aktiv inom flera idrotter. Exempelvis att du kontinuerligt tränar och deltar i minst två olika idrotter parallellt med varandra. Många svenska och internationella studier har tittat på träning, utveckling och hälsa från olika perspektiv. Riksidrottsförbundet har tagit del av många av dessa för att stötta idrottsrörelsens mål om att fler ska idrotta hela livet – och att Sverige ska vinna fler medaljer. Några slutsatser är att vi bör ta större hänsyn till varje individs egen utvecklingstakt och att tidig specialisering i de flesta fall är fel väg att gå.

 • En bred idrottslig bakgrund, med många olika idrotter, ökar den motoriska utvecklingen och den idrottsliga förmågan. Det minskar också skaderisken och ökar chanserna för ett barn att upptäcka en idrott som hen kommer att tycka om och eventuellt även nå framtida framgångar inom.
 • Svenskarnas kondition och hälsa blir allt sämre och stillasittandet ökar. Behovet att röra på sig är stort och idrotten har en möjlighet att vara en lösning på dem problemen. Förutsatt att barnen tillåts vara med utifrån sina egna förutsättningar.
 • Fler idrotter är en framgångsfaktor - många framgångsrika elitidrottare har utövat fler idrotter innan de specialiserade sig.
 • Fler idrotter och en bred idrottslig bakgrund ger fördelar, inte minst erfarenhet av fler olika fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala miljöer.
 • Barn som deltar i fler idrotter och inte specialiserar sig förrän i puberteten presterar jämnare, har färre skador och försätter att idrotta längre än de som specialiserar sig tidigt.
 • Att inom de flesta idrotter skjuta på specialiseringen till efter puberteten (15-16 år) kommer minska riskerna för skador och öka chanserna för idrottslig framgång.
 • Överbelastningsskador är särskilt förekommande bland unga idrottare som under tonåren alltför snabbt övergår till högre nivåer och krav av träning och tävling.

Vi är övertygade om att en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt gemensamma samsynsavtal är att ledarskapet inom idrotten både tror på och verkar för multiidrottandets betydelse och dess innebörd för folkhälsan och den idrottsliga utvecklingen.

Med ledarskapet menas såväl stödorganisationer, förbund, föreningsstyrelser och hela vägen ner till den enskilde medlemmen.

Källhänvisning och mer information

https://www.rf.se/Minandraidrott/Forskningenbakom/ länk till annan webbplats
https://www.idrottsforskning.se/stor-forsamring-av-svenskars-kondition/länk till annan webbplats

Gemensamma riktlinjer

1. Det är alltid den aktiva som bestämmer när det gäller valet av aktivitet vid ”krock”.

2. Man spelar/tävlar klart sin tävlingssäsong:

TÄVLINGSSÄSONG
 • Året runt
  Dans - Friidrott - Gymnastik - Ridning
 • Mars - Oktober
  Orientering
 • April - Juni & Augusti - Oktober
  Fotboll 
 • September - April
  Bordtennis - Boxning - Brottning - Karate - Taekwon-Do
 • Oktober - Mars
  Basket - Handboll - Innebandy
 • November - Mars
  Futsal - Längdskidor

3. Varje idrott får erbjuda träningar året runt. Träningarna som ligger utanför tävlingssäsongen är främst för aktiva som väljer att utöva en idrott. Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong. Rekommendationen av lågsäsongsidrotten är en träning per vecka.

4. Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande:

 • Cuper/Tävlingar
  Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare. Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup/tävling.
 • Träningar
  Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra att träna tävlingssäsongsidrotten när det krockar.

Genomförande

Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Vi ska i största möjliga mån undvika att organisera våra aktiviteter så att våra aktiva tvingas att välja aktivitet.

Förutsättningar

 • Föreningen har ansvar för att förankra Samsyn Ale i verksamhetens alla delar, exempelvis på ledar- och föräldraträffar samt i styrelsen.
 • God kommunikation mellan föreningar och ledare är viktigt för att möjliggöra för barn och ungdomar så att de ska kunna vara aktiva inom flera idrotter samtidigt.
 • Uppstår problem, t.ex. att ledare inte följer avtalet, kontaktas styrelsen i berörd förening. Styrelsen har till sin hjälp den gemensamma handlingsplanen.

Dialogmöten

Två gånger om året träffas samtliga medverkande föreningar för en dialog och uppföljning av Samsyn Ale. Västra Götalands Idrottsförbund och Ale kommun är sammankallande till dialogmötena.

Föräldrar, ledare och andra vuxna

Föräldrar, ledare och andra vuxna ska ha kunskap om Samsyn Ale. Vår gemensamma önskan och förhoppning är att de skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt. Föräldrar och ledares förhållningssätt och attityd gör skillnad i barn och ungdomars idrottande.

Gemensam handlingsplan

Handlingsplanen är ett stöd till föreningarna att agera efter när problem uppstår. Om det finns ledare i föreningen som bryter mot de överenskomna riktlinjerna, är det föreningens skyldighet att agera.

När en ledare bryter mot avtalet:

 1. Föreningsordförande kontaktar den aktuella föreningens ordförande – berättar vad som hänt. Kontaktuppgifter till respektive ordförande kan fås via Ale Fritid, alefritid@ale.se.
 2. Kalla till ett möte där de inblandande personerna får komma och berätta vad som hänt.
 3. Åtgärdstrappa:
  1. Muntlig tillsägelse – från styrelsen. Personen/-erna får förklara sig inför den/de som berörs av händelsen.
  2. Kalla till ett möte för personen/-erna som fortfarande ”ställer till problem” – sista varningen – ev. utse en mentor som säkrar upp, beroende på problemet.
  3. Hitta en annan roll för personen/-erna i föreningen eller utesluta personen/-erna från föreningen enligt föreningens stadgar.

Om föreningen vill ha oberoende person på plats vid möten – kontakta Ale kommuns föreningsutvecklare och/eller ansvarig idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland.

Kontaktuppgifter till föreningsutvecklaren kan fås via alefritid@ale.se och till idrottskonsulenten via vastragotaland@rfsisu.se.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-19