Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Feriearbete i föreningsregi

Kultur & fritidsnämnden har beslutat att avsätta pengar till feriearbetare i föreningsregi även under sommaren 2023. Ansökan om bidrag för att anställa feriearbetare görs via kommunens bidragssystem, Interbook Go.

Ungdomar på en trappa

Precis som förra året finns möjlighet för föreningar att söka bidrag för att kunna anställa feriearbetare. Målet med satsningen är att möjliggöra för föreningarna att genomföra sommaraktiviteter för kommunens barn och ungdomar till en så låg kostnad som möjligt.

Pengarna betalas ut som ett föreningsbidrag till föreningen och arbetsgivaransvaret ligger hos föreningen. Föreningen ansvarar själv för att ta emot intresseanmälningar från ungdomar samt att kontakta och anställa de ungdomar som man väljer ut.

Sista ansökningsdag för bidraget är 16 april.

Till inloggningssidan för föreningsbidrag Länk till annan webbplats.

Feriearbete innebär att skolungdomar, främst födda 2006 och 2007, får jobba 75 timmar under sommaren under en tre veckorsperiod. Feriearbetet ska ske under vecka 25-33. Det är dock upp till föreningen att komma överens med feriearbetaren under vilken eller vilka veckor som arbetet pågår.

Ungdomarna får inte jobba mer än 8 timmar/dag och senast efter 4,5 timme måste de få en halvtimmes rast. Rekommendationen är att ungdomarna arbetar 5 timmar per dag (måndag-fredag) under tre veckor i följd.

Föreningen måste tillhandahålla en handledare som alltid finns tillgänglig och försäkrar sig om att ungdomen förstått arbetsuppgifterna och de eventuella säkerhetsåtgärderna.

För idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) ingår olycksfallsförsäkring i RF:s Föreningsförsäkring Bas och omfattar alla RF-föreningar. Försäkringen gäller för feriearbetare i föreningen då ersättningen som ungdomarna får understiger ett halvt prisbasbelopp.

Läs mer om försäkringsvillkor för RF:s olycksfallsförsäkring Länk till annan webbplats.

Övriga föreningar bör kontakta sin riksorganisation för att få svar på vilket stöd som erbjuds gällande olycksfallsförsäkring för föreningsanställda.

För idrottsföreningar är feriearbetarnas arbetsuppgifter avgörande för om föreningen är skyldig att betala arbetsgivaravgift samt dra skatt. Om feriearbetarna är ledare för aktiviteter räknas de som idrottsutövare, vilket innebär att föreningen inte behöver betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt (då ersättningen understiger ett halvt prisbasbelopp).

Regler för ideella föreningar på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med den förening som du är intresserad av att jobba i. Kontaktuppgifter till föreningar hittar du på föreningarnas hemsidor. Du kan även hitta information om föreningar i kommunens föreningsregister.

Ale kommuns föreningsregister Länk till annan webbplats.

Du kan också maila till alefritid@ale.se, för att bli lotsad till de föreningar som ansöker om bidrag.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den