Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar som riktar sig till medlemmar i föreningar i Ale kommun. Om inget annat anges är kurserna kostnadsfria för medlemmar från föreningar i Ale kommun. 

Digital utbildning: IdrottOnline - Digital närvaroregistrering (LOK) för administratörer

10 september, kl 17.30-20.00

Detta är en grundläggande utbildning i hur du närvaroregistrerar LOK-stödsaktiviteter digitalt i IdrottOnline.

Från och med 1 juli 2020 blir det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Det innebär att föreningen, för att kunna söka LOK-stöd, måste närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de andra system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen). Detta tillfälle berör enbart närvaroregistreringen i IdrottOnline, inget annat system kommer att beröras under kvällen.

Innehåll

  • Medlemsregisterhantering
  • Aktivitetskalendern
  • Skapa grupper
  • Skapa och närvaroregistrera aktiviteter
  • Information om Appen IdrottOnline

Målgrupp: Tillfället vänder sig till dig som administrerar närvaroregistreringen för LOK-stödsaktiviteter.

Deltagaravgift: 300 kr/deltagare, max 500 kr/förening om ni är fler från samma förening. Max tre personer från samma förening kan anmäla sig till detta tillfälle. Er förening/förbund kan få stöd för deltagaravgifter. För information kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.

Anmälan samt mer informationlänk till annan webbplats

Digital morgonföreläsning: Psykisk livräddning

18 september, kl 8.30-9.30

När någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa.

I Sverige dör fortfarande en person var sjätte timme i självmord och det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland unga. Vad kan vi som medmänniskor göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris? Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

Lotta Jensen är utbildare i psykisk livräddning (PLR) och engagerad i organisationen Suicidprevention i Väst (SPIV). Hon ger under denna morgon en introduktion i ämnet suicidprevention och du får även möjlighet att ställa dina frågor.

Föreläsningen är en del i en serie av frukostföreläsningar som möjliggörs av att RF-SISU Västra Götalands samarbete med Göteborgs Stad. Under Covid-19 har man tvingats byta den fysiska lokalen mot digitala föreläsningar, vilket också öppnar upp för fler att kunna deltaga. Varmt välkomna!

Anmälan samt mer informationlänk till annan webbplats

Medspelare - Barnkonventionen i praktiken, Göteborg

24 september, kl 17.00-21.00, Mejerigatan 1, Göteborg

RF-SISU Västra Götaland erbjuder, tillsammans med Röda Korsets ungdomsförbund, ledare i idrottsföreningar möjlighet att ta del av metoden Medspelare - Barnkonventionen i praktiken. Efter genomförd kurs kan deltagarna själva genomföra workshops i sin förening. Metodens syfte är att förverkliga barns inflytande över sin träning.

Utbildningen kommer ta upp en fakta och ge dig verktyg för ditt uppdrag. Du kommer även få möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner samt att du får ett konkret upplägg att ta med dig till din träningsgrupp.

Målgrupp: Ledare, aktiva och föräldrar som vill engagera sig i värdegrundsfrågor.

Anmälan samt mer informationlänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-01