Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Aktuella utbildningar

Här hittar du aktuella utbildningar som riktar sig till medlemmar i föreningar i Ale kommun. Om inget annat anges är kurserna kostnadsfria för medlemmar från föreningar i Ale kommun. 


Vi samverkar med RF-SISU Västra Götaland när det gäller utbildningar för våra idrottsföreningar. Några av utbildningarna publiceras på den här sidan, hela utbudet hittar du i RF-SISU:s kalender.

Hela kursutbudet hos RF-SISU Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Grundtränarutbildning för tränare

Måndag 4 oktober, kl 18.00-20.00 samt lördag 23 oktober, kl 9.00-17.00
Älvängenhallen

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Omfattning

 • Egna studier via webb
 • Fysisk träff 1 kl. 18-20.
 • Hemuppgift
 • Fysisk träff 2 kl. 09-17.

Kursen omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 min.

Innehåll:

 • Jag och idrottsrörelsen
 • Jag och ledarskapet
 • Jag och träningen
 • Jag och utövaren
 • Valbart avsnitt

Vid utbildningen får du också tillgång till en webbplats och böcker.

Målgrupp
Inga förkunskaper krävs. Du vill bli eller är ledare.

Plats
Båda tillfällena genomförs i Älvängens idrottshall.

Kostnad
1500 kronor/deltagare. Kontakta din förenings RF SISU konsulent för att ta reda på om ni kan få deltagaravgiften finansierad genom bidrag.

Anmälan Länk till annan webbplats.

Inbjudan Pdf, 480 kB.

Informationskväll om droger

Måndag 18 oktober, kl 18.00-19.15
Digitalt via Microsoft Teams

Bakgrund

Ale kommun, bedriver ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat
drogförebyggande arbete med fokus på att stärka skyddsfaktorerna i hem, skola, fritid och i det offentliga rummet och ge våra barn och unga
trygga ramar att växa upp i. Syftet är samtidigt att motverka brottslighet, missbruk och utanförskap samt förbättra folkhälsan. Det drogförebyggande
arbetet bedrivs bäst i samverkan mellan polis, kommun och lokalsamhället, där det lokala föreningslivet är en mycket viktig aktör!

Syfte

Syftet med utbildningen är att dels informera om grunderna i det drogförebyggande arbetet, dels öka kunskapen om drogernas skadeverkningar men även ge konkreta verktyg för hur var och en
med små medel kan bidra i detta viktiga arbete. Vår förhoppning är att denna grundläggande utbildning i drogprevention, ska stärka Dig och
Din förening i ert eget främjande och förebyggande arbete med våra barn och unga.

Utbildningsinnehåll

 • Grunderna i ett kunskapsbaserat drogförebyggande arbete och nationell
  lägesbild
 • Allmän droginformation om vanligt förekommande droger och narkotika bland unga (preparatkunskap)
 • Tips och råd på hur vi kan förebygga, minska risken för samt upptäcka och agera vid tecken på droganvändande eller narkotikabrottslighet!
 • Diskussion och frågor

Informationskvällen arrangeras av Ale kommun i samverkan med Lokalpolisområde Kungälv och Ale.

Inbjudan Pdf, 246 kB.

Anslutningslänk Länk till annan webbplats.

Osynliga funktionshinder

Tisdag 19 oktober, kl 18.00-20.15
Växthuset, Kultur & fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men den tar även upp de barn som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna. Ledordet för barnen och ungdomarna i svårigheter är struktur. Vad innebär struktur rent praktiskt?

Målgrupp

Ledare/tränare inom idrotten

Anmälan Länk till annan webbplats.

Workshop - Facebook

Onsdag 10 november, kl 18.00-19.30
Orangeriet (matsalen), Ale kulturrum, Nödinge

Välkommen till en workshop där ni får kunskap kring hur ni kan använda Facebook för att marknadsföra er förening.

Kursinnehåll

 • Skapa, dela och marknadsför inlägg
 • Sidstatistik – få koll på interaktioner och er målgrupp
 • Skapa evenemang
 • Dela foton och videos
 • Livesända aktiviteter
 • Hantera Messenger

Kursledare
Isabella Andersson

Målgrupp
Föreningar i Ale kommun

Anmälan
Görs senast måndag 8 november till emma.kronberg@ale.se

Skicka gärna in ev. frågor i samband med anmälan. Dessa kan då förberedas och tas upp under workshopen.

Inbjudan Pdf, 520 kB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den