Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och bestämmelser - lokaluthyrning

Taxorna är tagna i fullmäktige 2022-10-06 KF § 94 (KFN 2022.96) att gälla från och med 2023-01-01.

Taxa 0

Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 6 - 20 år av ideell förening/organisation inom Ale kommun samt kommunala enheter vid enstaka bokningar, vid regelbundna/återkommande bokningar görs detta upp i ett avtal med förhyraren.
Förening som har taxa 0 och ej nyttjar tiden debiteras enligt taxa 1.

Taxa 1

Verksamhet bedriven av ideell förening/organisation inom Ale kommun för deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år, men där även yngre deltar i verksamheten.

Förening som har taxa 1 får boka möteslokaler enligt taxa 0. (OBS! Om tiden ej nyttjas debiteras enligt taxa 2.)

Taxa 2

Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag med flera inom Ale kommun (ex Ahlafors fria), samt cuper, arrangemang och träningsläger anordnade av förening/organisation inom Ale kommun (max 8 timmars debitering/dag).

Taxa 3

Förening/organisation, enskild person med flera utanför Ale kommun.

Taxa 4

Kommersiellt bruk, affärsverksamhet, samt danser och liknande anordnade av förening/organisation/enskild person.

OBS! Vid bokningar kan kostnad för vaktmästare/tekniker tillkomma vid behov.

Avbeställningsavgift

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokad tid, uttages avgift enligt följande:

  • 3 - 6 dagar = halv avgift enligt aktuell taxa
  • 0 - 2 dagar = full avgift enligt aktuell taxa

Skadegörelse och ordningsavgifter

  • Lämnat ytterdörr/fönster eller utrymningsdörr öppen/olåst = 500 kronor
  • Larmutryckning = Självkostnad
  • Rengöring på grund av användning av klister = Självkostnad
  • Ej återlämnad nyckel eller tappad nyckel = 1 500 kronor
  • Ej återlämnad eller tappad tagg = 100 kronor
  • Skadegörelse på fastighet eller egendom = Självkostnad
  • Utebliven städning = Självkostnad

Kontrakt och bokningsbesked

För att teckna kontrakt/bokningsbesked krävs att man fyllt 18 år.

Övriga villkor

Anges i dokumentet Ordningsregler. Vid bokning av lokal bifogas ordningsregler med bokningsbekräftelsen.

Ordningsregler

Fritidsanläggningar med mera (kr)

Taxa

0

1

2

3

4

Gräsplan inklusive omklädningsrum, 2 timmar

0

180

360

725

Individuell taxa

Gräsplan inklusive omklädningsrum, heldag

0

360

725

1450

Individuell taxa

- Dammekärr, storstuga
- Forsvallen
- Sjövallen
- Vimmervi
- Surte IP
- Furustugan, storstuga

0

375

615

800

Individuell taxa

Kilanda skolhus

0

375

615

800

1000

Träffpunkten

0

375

615

800

1000

Kilanda skola, idrottslig verksamhet

0

65

110

145

-

Jennylunds friidrottsanläggning

Bokas genom Fritidskontoret (alefritid@ale.se) vardagar mellan kl 8.00-16.00, ej skollov. Övrig tid bokas via Bohus IF Länk till annan webbplats.. En skola kan boka hela anläggningen, då är skolan själv på anläggningen. En skolklass kan boka endast löparbana, vilket innebär att flera skolklasser kan vara på friidrottsarenan samtidigt.

Taxa

0

1

2

3

4

Hel friidrottsarena

0

200

300

400

600

Endast löparbana

0

150

175

250

600

Konstgräsplaner (kr)

Taxa

0

1

2

3

4

Träning, kr/tim A-tid
November-april

0

400

500

600

Individuell taxa

Träning, kr/tim B-tid
Maj – oktober elljus

0

300

400

500

Individuell taxa

Träning, kr/tim C-tid
Maj – oktober dagsljus

0

100

150

200

Individuell taxa

Matchtid, kr/2 tim

0

750

1000

1200

Individuell taxa

Ale Arena (kr)

(Vid arrangemang när arenan inte har is görs individuella avtal med den som hyr vad gäller kostnad för lokalhyra)

Taxa

0

1

2

3

4

Träning halv bana/timme inklusive 1 omklädningsrum

0

250

500

750

-

Träning hel bana/timme inklusive 2 omklädningsrum

0

500

1000

1500

-

Matchtid/träning, ej publikt, 2 timmar med isvård inklusive 2 omklädningsrum + domarrum*

-

1000

2500

3500

-

Publika arrangemang/seniorlag 3 timmar

-

4000

-

8000

-

Skolbokningar vid allmänhetens åkning/tillfälle

-


300

500

-

Omklädningsrum

-

100

175

250

-

Extra vaktmästare vid arrangemang/timme**

500

500

500

500

-


* OBS! 500 kronor är extra debitering vid isvård. Kod F-uthbandy
** Extra vaktmästartimmar vid bokningar utöver ordinarie stängtid

Möteslokal (kr)

Kunden ansvarar för grovstädning av lokalen samt iordningställande av lokalen.

Taxa

0

1

2

3

4

Elevmatsal/aula

0

360 / 0

725

1175

1445

Konferensrum upp till 10 personer

0

225 / 0

450

580

-

Konferensrum fler än 10 personer

0

300 / 0

600

900

1200

Kilanda skola, möte skolhuset

0

120 / 0

225

390

-

Älvängenhallen mötesrum vid lilla hallens gymnastiksal (max 6 personer)

0

75 / 0

125

155

-

Gymnastiksalar (kr/timme)

Avser de mindre idrottshallarna (ej fullmåttshallar).

Taxa

0

1

2

3

4

Bohusskolans gymnastiksal

Garnvindeskolans gymnastiksal

Nolskolans gymnastiksal

Surteskolans gymnastiksal

Älvängenhallens gymnastiksal

0

75

125

155

300

Sporthallar (kr)

Avser Bohushallen, Kronaskolans idrottshall, Ledethallen, Nödinge sporthall, Skepplandahallen samt Älvängenhallen.

Taxa

0

1

2

3

4

Sporthall/timme

0

120

200

300

500

Badminton per bana/timme

0

75

125

155

-

Extra vaktmästare vid större arrarrangemang/timme

500

500

500

500

500

Cafeteria/tillfälle

-

120

225

390

625

Omklädningsrum/dag (endast vid bokning av bara omklädningsrum)

0

100

175

250

-


* utöver ordinarie arbetstid

Skepplanda simhall (kr)

Taxa

0

1

2

3

4

Simhallen

0

245

395

650

870

- varmbad/timme

725

725

725

1000

1000

- extra vaktmästare/timme

300

300

300

300

300

- badavgift barn/gång

-

-

20

20

-

- badavgift vuxna/gång

-

-

50

50

-

- badavgift barn/10-kort

-

-

150

150

-

- badavgift vuxna/10-kort

-

-

400

400

-

Simskola barn 15 gånger

-

-

500

-

-

Simlärare (+ moms externt)

350

350

350

350

-

Babysim (8 ggr)

-

-

1500

1500

-

Barnkalas (bad + cafe + personal)

-

-

500

500

-

Vattengympa (bad + 20 kr)

-

-

70

70

-

Ale Kulturrum (kr)

Vid arrangemang av Aleföreningar gäller taxa 2 (maxtaxa 8 tim).

(AV-paket gäller endast när evenemang genomförs på annan plats än i teatern i Ale kulturrum.)

Taxa

0

1

2

3

4

Sporthallen/timme

0

145

230

455

900

Teater/tim

0

200

400

600

900

Vaktmästare samt tekniker/timme

500

500

500

500

500

Extra vaktmästare samt tekniker/timme

500

500

500

500

500AV-paket "BAS" motsvarande liten högtalare + en handhållen mikrofon/tillfälle

500

500

750

875

1000

AV-paket "MELLAN" motsvarande högtalaer, 2-4 myggor, headset, mixerbord/tillfälle

1500

1500

2250

2625

3000

AV-paket "PREMIUM" motsvarande dubbla högtalare, monitorer, mixerbord, enklare ljud, mikrofoner, myggor, headset/tillfälle

4500

4500

6750

7875

9000

Leverans av AV-paket inom Ale kommun/tillfälle

500

500

500

500

500

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den