Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ordningsregler

Överträdelse av nedan angivna ordningsregler kan medföra att hyresgäst sägs upp med omedelbar verkan.

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet. Rökning är förbjudet, även utomhus i anslutning till idrottshallar samt på skolgårdar.

Det är förbjudet att ha med sig nötter, mandel och jordnötter i lokalen. Husdjur får ej vistas i lokalerna.

Ale kommun äger rätt att med sju dagars varsel disponera hyrd lokal/anläggning för annat ändamål under den abonnerade tiden. Överenskommen hyra ska betalas om inte tiden avbokats minst sju dagar i förväg. Vid avbokning 6-3 dagar innan betalas halv hyra, 2-0 dagar innan betalas fullhyra.

Hyresgästen får ej lämna dörrar/fönster olåsta/uppställda och ska se till att ljuset är släckt. Vid överträdelse debiteras en straffavgift på 500 kr.

Hyresgästen ansvarar för att duschar är avstängda.

Vid fotbollsträning inomhus ska inomhusfotbollar användas.

Glasflaskor får inte medföras i omklädningsrum eller idrottslokal.

Handbollsklister är inte tillåtet. Vid överträdelse ska berörd förening själva stå för borttagandet och kostnaden.

Stängda dagar som automatiskt avbokas är: långfredagen, julafton (24/12), juldagen (25/12), nyårsafton (31/12) och nyårsdagen (1/1). Övriga helgdagar är lokalerna/anläggningarna öppna som vanligt.

Det är förbjudet att vistas på isen då isen behandlas med ismaskin.

I lokaler/anläggningar med inbrottslarm debiteras hyresgästen utryckning av vaktbolag eller polis om hyresgästen orsakat utryckningen. Lokalen ska ALLTID larmas på efter avslutad aktivitet.

All verksamhet måste ske under ledning av ansvarig ledare. Ledare ska komma först och gå sist. Ledare ansvarar för att ordningsföreskrifterna följs.

Nödutgångar får inte användas annat än vid brandfara eller i annan katastrofsituation.

Ale kommun ansvarar inte för olycksfall som drabbar besökare eller skador som utövarna kan tillfoga varandra.

Redskap ska återställas på avsedd plats efter verksamhetens slut.

Om ni finner trasigt material eller upptäcker skador när ni kommer till hallen, ska detta meddelas till alefritid@ale.se (bifoga bilder på skadorna). Ledare ska även göra en koll när man lämnar lokalen, och meddela alefritid@ale.se eventuella skador som uppstått. Hyresgästen debiteras de skador på lösa eller fasta inventarier som uppstått under er bokade tid.

Skor med svarta sulor får inte användas i idrottshallar. Skridskor ska ha skydd utanför isen.

Hyresgästen ska grovstäda lokalen (även toaletter och duschar) samt ställa i ordning stolar och bord efter avslutad aktivitet.

Vid behov av extra städning efter er bokning debiteras hyresgästen kostnaden.

Snus och tuggummi ska slängas i papperskorgarna!

Ale kommun ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.

Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter tilldelad träningstid. Föreningarna ska respektera varandras tider!

Lokalen/anläggningen får ej nyttjas in för annat än vad som angivits i bokningen.

Om verksamheten upphör eller förändras har hyresgästen rätt att säga upp kontraktet efter överenskommelse med Ale kommun (alefritid@ale.se).

Bokningsbesked och kontrakt får inte överlåtas.

Vid naturkatastrof samt krislägen avbokar vi omgående.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den