Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Att leva i Ale - Social kartläggning

Att leva i Ale - social kartläggning 2016, är en kartläggning av social hållbarhet inom Ale kommun för att ta reda på vad det finns för sociala risker och sociala skillnader.

Kartläggningen visar skillnader i hälsa och livsvillkor

Syftet med den sociala kartläggningen var att ge en första samlad bild av skillnader i hälsa och livsvillkor i Ale kommun. Det handlar både att se de utmaningar vi har idag, men även att få en övergripande bild av vilka hållbarhetsutmaningar vi kan se i framtiden. I den sociala kartläggningen tittar vi på social hållbarhet i Ale kommun utifrån fem olika kategorier, baserade på FN:s hållbarhetsmål och nationella folkhälsomål:

  • Delaktighet och inflytande
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Hälsa och levnadsvanor
  • Socioekonomi
  • Trygghet

Inom dessa områden ingår olika faktorer som har en påverkan på social hållbarhet och som mäts genom olika indikatorer/mått. Genom att samla statistik från olika verksamheter, sektorer och måttbanker får vi en kartläggning med en samlad lägesbild av kommunens olika behov inom social hållbarhet. Det visar sig även hur olika geografiska områden inom kommunen har olika behov och framtidsutmaningar.

Hur används Ales sociala kartläggning?

Kartläggningen används idag som ett arbetsmaterial och som beslutsunderlag gällande prioriteringar av framtida insatser kopplade till social hållbarhet. Det är ett levande dokument där olika delar kommer att uppdateras årligen för att följa kommunens utveckling inom social hållbarhet.

Läs hela kartläggningen

Under relaterad information i högerspalten hittar du hela kartläggningen Att leva i Ale.

Efter kartläggningen

För att skapa en bättre överblick av det arbete som utförs inom kommunen för barn, unga och familj gavs samverkansforumet Tidigt Samordnade Insatser (TSI) uppdraget 2017 att se över kommunens insatser. Tillsammans med stöttning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kunde därför en inventering göras där medarbetare i merparten av de verksamheter som möter barn, unga och familj deltog i arbetet.

Under relaterad information i högerspalten hittar du arbetet sammanställt i rapporten " Insatsinventering 2017 - För barn, unga och familj i Ale kommun."

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den