Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Utveckling

Alla kommuner har ett uppdrag att arbeta med de globala målen och Agenda 2030. I Ale kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess.

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

De globala målen och Agenda 2030

Världens ledare har förbundit sig till de 17 globala målen för att tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, främja fred och rättvisa, bevara naturresurserna samt att lösa klimatkrisen.

De 17 globala målen ska ses integrerat och i samverkan med varandra. Det gör att de tre hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – blir inbördes jämlika.

Hållbar utveckling i Ale

I Ale kommun tycker vi att det är nödvändigt att hållbar utveckling genomsyrar vår lednings- och styrningsprocess. Det gör vi bland annat genom att flera av kommunens viktigaste strategiska målsättningar har en direkt koppling till de globala målen.

På årlig basis följer vi läget nationellt och lokalt i de globala målen, vilket utgör en kunskapsbas som den politiska inriktningen kan utgå från. I våra uppföljningsrapporter fokuserar vi särskilt på ekologisk respektive social hållbarhet i kommunen, lämnar rekommendationer och föreslår förbättringsområden så att hållbar utveckling arbetas in i det systematiska kvalitetsarbetet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den