Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så arbetar vi med anledning av invasionen av Ukraina

Här samlar vi information med anledning av kriget i Ukraina.

Ale kommun följer utvecklingen noga och förbereder oss för om krisläget i Europa får faktiska konsekvenser för Alebor och organisationen Ale kommun. Till exempel har vi kontakt med företag i kommunen och förbereder oss för en eventuell flyktingström.

Som kommun har vi ett starkt skydd mot cyberattacker. Vi har en ökad säkerheten vilket ger mindre risk att vi påverkas negativt och att känslig information sprids vidare.

Vi bevakar misstänkt informationspåverkan och tar hand om de ärenden som kan skada Ale kommun och invånarna.

Egen beredskap

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den. Du som privatperson ansvarar för det som direkt rör dig och din familj. Kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris.

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat tips till privatpersoner här Länk till annan webbplats..

MSB har också tagit fram broschyren Om krisen eller kriget kommer, som delades ut till samtliga svenska hushåll år 2018. Broschyren finns på svenska har blivit översatt till 14 andra språk. Beställ eller ladda ner broschyren på msb.se. Länk till annan webbplats.

Flyktingmottagning

Det är Migrationsverket som ansvarar för boende till asylsökande och kommunen tar hand om boende och omsorg för ensamkommande barn.

Ale kommun har ett väl inarbetat sätt och resurser för att kunna ta hand om nyanlända med uppehållstillstånd.

Ale kommun har inte möjlighet att ta emot kläder eller mat, utan hänvisar till enskilda hjälpinitiativ och frivilligorganisationer.

Har du en bostad eller del av bostad att hyra ut till flyktingar? Det kan handla om en sommarstuga, en undervåning eller ett rum. Kommunen hjälper till att etablera en kontakt, hitta en lämplig hyresgäst, besikta lägenheten vid inflyttning samt skriva avtal.

Kontakta oss om du har en lämplig bostad för uthyrning eller vill ha mer information. E-post kommun@ale.se
Telefon: 0303-70 30 00. Telefontid: vardagar kl 08.30-09.30

Skyddsrum

Du använder, vid behov, det skyddsrum som finns närmast. Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps karta över skyddsrum i Sverige Länk till annan webbplats..

Skyddsrummen finns huvudsakligen i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Läs mer på msb.se. Länk till annan webbplats.

Ta dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare eller tunnel. Läs mer på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren äger och underhåller skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Läs mer på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den