Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA, även kallad Hesa Fredrik) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Allmänheten varnas genom varningssignalen VMA. Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

Signalen används vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka för att varna invånarna. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. Det är Räddningstjänsten som ansvarar för att signalen fungerar.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.

Faran över signaleras med en 30–40 sekunder lång signal.

Test av signalen

Signalerna VMA och Faran över testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion. Om du inte hör ljudsändarna under kvartalsprovet kan det vara så att du befinner dig för långt bort från närmaste ljudsändare, eller att det inte finns några i närheten där du befinner dig. En ljudsändare hörs cirka 400 meter från dess placering. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs. Du hittar mer information om VMA hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats. (MSB).

Utomhusvarning

Systemet för utomhusvarning är en signal för att varna allmänheten utomhus. Det är alltså inte tänkt att signalen ska höras inomhus, även om den i många fall gör det. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är det inte möjligt att få ett system som även kan höras inomhus, då ljudtrycket utomhus skulle bli skadligt för allmänhet som befinner i närheten av en ljudsändare.

Saknar du "Hesa Fredrik"?

Om du inte hör, eller det inte finns utomhusvarning där du bor, men du anser att det borde finnas en, kan du kontakta Ale kommuns säkerhetssamordnare. Om kommunen anser att det finns behov av fler ljudsändare eller utomhusvarning, kan de ansöka om detta hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats. (MSB).

Varning via fast telefon

Sedan den 1 september 2014 har VMA-systemet kompletterats med att allmänheten även kan varnas genom ett talmeddelande till fast telefoni.

  1. Mer information om kompletterande system för VMA – SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Information på Text-TV

På SVT:s Text-TV sidan 100 anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Hur du kan förbereda dig

Tänk på att alltid ha fräscha batterier hemma till radion, om elen inte skulle fungera i samband med det inträffade.

  1. Information om hur du kan förbereda dig för en kris eller nödsituation
  2. Klara dig själv i tre dygn

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den