Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vid kris och nödsituation

Om du hamnar i en akutsituation eller om en kris i samhället uppstår, kan det vara skönt att vara förberedd. Nedan följer tips på hur du kan förbygga, lindra eller hantera en akut eller pågående krissituation.

Vid en nödsituation

Vid alla nödsituationer är det viktigt att du försöker behålla lugnet och din förmåga att handla logiskt. Ju mer kunskap du har om hur du ska handla, desto lättare blir det att uppträda lugnt. Detta är extra viktigt om barn är inblandade.

Bedöm situationen

Vad har hänt? Gör en bedömning av vad som hänt och hur det har gått till. Hur många är skadade? Finns det fortfarande en skaderisk? Finns det någon som kan hjälpa till?

Tänk på säkerheten

Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Du kan inte hjälpa andra om du själv blir skadad. Ta bort allt sånt i den skadades närhet som kan innebära fortsatt fara. Flytta inte den skadade om det inte är absolut nödvändigt och då bara mycket försiktigt.

Skaffa hjälp

Ropa omedelbart på hjälp. Är ni fler går det lättare och snabbare att göra området säkert, ringa läkare eller ambulans samt ge första hjälpen. Ring larmcentralen 112 och begär ambulans. Ge så många upplysningar som möjligt om:

 • Var olyckan inträffat.
 • Vilken typ av olycka det är .
 • Hur många skadade det är och vilken ålder det är på dem.
 • Om det finns någon typ av fara på platsen, till exempel läckande gas, skadade kraftledningar eller brinnande bilar.

Krisberedskap för alla

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ansvar för sin verksamhet och samverkar med varandra. Även du kan bidra genom att tänka igenom vad som kan inträffa och vara väl förbered så du vet hur du ska agera.

Nedan följer tips ur före detta Myndigheten för samhällsskydds och beredskap (MSB) informationsmaterial : "Att förbereda sig på det värsta..."

7 tips före krisen

 • Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera kriser.
 • Håll dig informerad; ha en batteridriven radio hemma och extra batterier
 • Gör en handlingsplan för ditt hushåll i händelse av kris.
 • Se till att ha tillgång till alternativa ljuskällor, till exempel ficklampor.
 • Ha varma filtar, liggunderlag, sockor och mössor hemma.
 • Försök ha vatten och mat hemma för en veckas behov.
 • Håll dig i god fysisk och mental form. Då ökar du dina chanser att klara en kris.

7 tips under krisen

 • Vid en akut nödsituation, ring 112.
 • Lyssna på radio eller håll koll på internet för att hålla dig informerad.
 • Använd inte telefonen mer än absolut nödvändigt. Det kan överbelasta nätet.
 • Var sparsam med vatten. Använd det du har till att dricka.
 • Använd en begränsad yta av din bostad om det är kallt. Klä dig varmt och håll dig varm om fötterna.
 • Kolla hur dina grannar mår och hjälp varandra.
 • Stressa inte upp dig. Med sunt förnuft, logiskt tänkande och lugn är chansen större att allt går bra.

Sidan kontrollerades av:

den