Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vid kris och nödsituation

Om du hamnar i en kris- eller nödsituation är det viktigt att du vet hur du ska göra. De första minuterna kan vara avgörande för att rädda liv. Med rätt kunskap kan ditt agerande göra skillnad. Nedan följer tips på hur du kan hantera en akut eller pågående krissituation.

Behåll lugnet

Vid en nödsituation är det viktigt att du försöker behålla lugnet och din förmåga att handla logiskt. Ju mer kunskap du har om hur du ska handla, desto lättare blir det att uppträda lugnt. Detta är extra viktigt om barn är inblandade.

Varna och rädda liv

Varna och om möjligt rädda andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet. Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Du kan inte hjälpa andra om du själv blir skadad. Flytta inte på den skadade om det inte är absolut nödvändigt och då bara mycket försiktigt.

Larma 112

Larma genom att ringa 112, alternativt ropa på hjälp så att någon annan kan larma. Vid kontakt med larmcentralen, var beredd att svara på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Är någon skadad?
  • Finns det någon omedelbar fara på platsen?
  • Vilken adress gäller det?
  • Vem är du som ringer?

POSOM - psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof

Kommunen har en så kallad POSOM-grupp som kan aktiveras vid en kris eller katastrof i syfte att stötta drabbade eller anhöriga. Beslut om upprättande av stödcentrum för POSOM fattas av kommunchef, tjänsteman i beredskap (TIB) eller räddningschef.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den