Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarlöfte i Ale 2021 - 2023

Särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället

Nol pendeltågstation nattetid

Inom ramen för lokal trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan, lokalt Brottsförebyggande Råd (BRÅ) - Trygg-i-Ale, tar polisen och kommunen fram en gemensam lokal läges- och problembild och formulerar ett medborgarlöfte.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under en bestämd tidsperiod, exempelvis ett eller flera år.

Löftet innebär en rad konkreta aktiviteter som vi tillsammans genomför för att minska gemensamt identifierade problem. Aktiviteterna har ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

I vårt medborgarlöfte för perioden 2021 - 2023 har vi ett särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället.

Utöver konkreta aktiviteter kommer lokalpolisområde Kungälv/ Ale och Ale kommun under året fokusera på platser där vi fått indikationer på att narkotika förekommer.

Vi kommer också tillsammans med Alebyggen (och polis) fortsätta stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av lokalsamhället och tillsammans arbeta för att stärka vårt gemensamma arbete med ökad trygghet i det offentliga rummet.


Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den