Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt

Förtydligad och fungerande kommunikationsflöden inom förbundet kan förbättra det interna klimatet genom ökat förtroende för ledningen och ökad känsla av tillhörighet/sammanhang samt upplevelse av att alla medarbetare är en del av organisationen.

I arbetet med internklimatet bör man hela tiden prata om medarbetarnas självklara rätt till åsikter och att säga vad man tycker, även i mediakontakter.

Vid rekrytering av chefer bör man särskilt fokusera på erfarenhet och kompetens inom kommunikativt ledarskap.

Vid rekrytering av administrativ personal bör man se till att medarbetarna har kompetens inom kommunikation för att kunna lösa löpande kommunikationsuppgifter.

Ale kommun öppnar alla lämpliga kommunikationsutbildningar också för medarbetare och chefer inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Förtydligad och fungerande kommunikationsflöden inom förbundet kan förbättra det interna klimatet genom ökat förtroende för ledningen och ökad känsla av tillhörighet/sammanhang samt upplevelse av att alla medarbetare är en del av organisationen.

I arbetet med internklimatet bör man hela tiden prata om medarbetarnas självklara rätt till åsikter och att säga vad man tycker, även i mediakontakter.

Vid rekrytering av chefer bör man särskilt fokusera på erfarenhet och kompetens inom kommunikativt ledarskap.

Vid rekrytering av administrativ personal bör man se till att medarbetarna har kompetens inom kommunikation för att kunna lösa löpande kommunikationsuppgifter.

Ale kommun öppnar alla lämpliga kommunikationsutbildningar också för medarbetare och chefer inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Förtydligad och fungerande kommunikationsflöden inom förbundet kan förbättra det interna klimatet genom ökat förtroende för ledningen och ökad känsla av tillhörighet/sammanhang samt upplevelse av att alla medarbetare är en del av organisationen.

I arbetet med internklimatet bör man hela tiden prata om medarbetarnas självklara rätt till åsikter och att säga vad man tycker, även i mediakontakter.

Vid rekrytering av chefer bör man särskilt fokusera på erfarenhet och kompetens inom kommunikativt ledarskap.

Vid rekrytering av administrativ personal bör man se till att medarbetarna har kompetens inom kommunikation för att kunna lösa löpande kommunikationsuppgifter.

Ale kommun öppnar alla lämpliga kommunikationsutbildningar också för medarbetare och chefer inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

  • Ingen giltig användare vald.

den