Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Nol

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Ett stort önskemål är utmärkt stig för jogging/promenad från Lunnavägen - Brandsbovägen – Vimmersjön. En stig som sammanbinder hela vägen från Nödinge och via Furulund och vidare till Älvängen. Det finns ett skriftligt förslag som har skickats in till Rolf Gustavsson, ordförande i amhällsbyggnadsnämnden. Över Nolberget, och mot tre stigar mot Nödinge eller mot Sjövallen eller ner mot gruvan ner mot Nolängen. Folk vill ut i skog och mark men hittar inte utan utmärkta stigar.

Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad för besvarande.


Stigen där Gallåsvägen slutar är gyttjig. Det vore trevligt om den kunde grusas.

Sektor samhällsbyggnad svarar att de inte grusar stigar i skog och mark.

2015-10-14 Frågan om att ordna till ridvägen mellan Gallåsvägen och ner mot Nödinge skickas tillbaka till sektor samhällsbyggnad med förtydligandet att det inte handlar om att grusa en naturstig utan att
ett visst parti av ridvägen som är så lerig att det hindrar gående att ta sig fram.

Uppdaterat svar 2015-11-12

Här hänvisar vi till föreningen ”säkra ridvägar” som har uppdrag av kommunen att vårda denna sträcka. Kontaktperson är Peter Tifeldt ordförande, kontaktuppgifter finns på föreningen Säkra ridvägars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Städning: Snygga till gågatan i Nol. Det ser skräpigt ut där. Dessutom ser det förskräckligt ut längs älven.

Nol-Alafors VF ansvarar för gågatan, kommunen städar 3 gånger i veckan. Längs älven ansvarar inte parkavdelning för städning.

Fler gångbanor/trottoarer exempelvis Industrivägen - Brukstorget – Brandsbovägen önskas.

Svar : Förslag till nya gång och cykelbanor tas fram i kommunens trafikplan som revideras vart 4:e år och antas av Kommunfullmäktige. Del av föreslagen sträckning finns med i nu gällande trafikplan men är ej prioriterad. Arbetet med revidering av trafikplanen pågår och i detta arbete kommer denna fråga att aktualiseras på nytt.

Det föreslås att man sätter upp en anslagstavla i anslutning till Resecentrum i Nol.

Vid uppförande av anslagstavlor beräknas kostnaden bli dyr jämfört med nyttan av dessa. Sektor samhällsbyggnads bedömning är att det inte ska uppföras några anslagstavlor i kommunens regi.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-18 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.