Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Hålanda

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

En åhörare på mötet undrar vad som hände med den fråga som socialdemokraterna drev hårt i valrörelsen angående att gamla ska få sin mat lagad i hemmet?

Kommunalråd Paula Örn (S) kommer med anledning av denna fråga att inbjudas till höstens ortsutvecklingsmöte.

Hur ser kommunens planering ut när det gäller sopsortering?

Svar: Val av insamlingssystem för hushållsavfall har varit föremål för politisk behandling under året och en utredning om olika insamlingssystem med extern konsult pågår för närvarande. Utredningen skall  finna den totalt sett mest fördelaktiga lösningen i Ale kommun med avseende på miljö, ekonomi, arbetsmiljö och teknik. Vår förhoppning är att vi under 2016 skall komma igång med kommunens nya insamlingssystem.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Vad har hundägarna för ansvar när det gäller att plocka upp bajset efter sig? Vad gäller rent regelmässigt? Är det skillnad mellan innanför och utanför detaljplanerat område? Svar: Av Ale kommuns ordningsföreskrifter framgår att föroreningar efter hundar ska plockas upp på följande centralt belägna detaljplanelagda områden:

  • Surte (karthänvisning – området på västra sidan Göteborgsvägen från vägen söder om biblioteket till och med parkeringen vid glasbruksmuseet)
  • Bohus (karthänvisning – området runt Bohus Centrum)
  • Nödinge (karthänvisning – I stort sett överensstämmande med nuvarande Ale torg och alla dess parkeringar)
  • Nol (karthänvisning – området om omgärdas av Nordängsvägen, Och folkethusvägen, samt bollplanerna)
  • Alafors (karthänvisning – området runt idrottshallen, kommunhuset, veterinären och Björkliden)
  • Älvängen (karthänvisning – området mellan Göteborgsvägen och RV 45 från Frälsegårdsvägen till och med nya köpcentret samt området öster om Göteborgsvägen från kyrkan till busstorget)
  • Skepplanda (karthänvisning – området runt simhallen tom området vid parkeringen mot Kvarnabovägen)

Vidare kan det vara värt att notera att hundar ej får vistas på följande områden:

  • Badplatserna vid Surtesjön, Vimmersjön, Hultasjön, Hälltorpsjön och Hålsjön.
  • Lekplatser i tätorterna (dessa är uppradade men för många att återges här).

Frågan om en hundrastgård vill åhörarna ska tas upp igen då de anser att det behövs även på landsbygden.

Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad för besvarande.

Önskemål om hundrasthage någonstans i centrum av Hålanda.

Hundrastgårdar har Ale kommun infört endast i tätbebyggda områden. Hålanda är ej ett tätbebyggt område och kommunen har ingen mark där.

Belysning vid återvinningsplatsen efterfrågas, typ Active Lights som enbart tänds när någon är där.

Detta kommer att ses över. Active Lights är en bra lösning.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2013-04-17

Åhörarna anser inte att plogning och sandning på återvinningsplatsen och pendelparkeringen har skötts bra. Telefonnummer till upphandlade entreprenörer efterfrågas.

Vid synpunkter på snöröjning på kommunens återvinningsplatser ska man ringa kommunens växel och be att få prata med någon på renhållningsenheten. Förslagsvis renhållningschefen eller renhållningens driftledare.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2013-04-17

Väderskydd/busskur samt belysning vid Drottninggärdet efterfrågas.

Hållplatsen behöver ha 20 eller mer påstigande per dygn för att det ska kunna bli aktuellt med väderskydd. Det är ej aktuellt i dagsläget att sätta upp belysning i området.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad och sektor kommunstyrelsen 2013-04-17

En åhörare anser att kurvan vid Sandåker 1:6 är trafikfarlig och vill därmed att nya belysningsstolpar sätts upp där.

Hålandavägen är en trafikverksväg och deras riktlinjer om när belysning behövs uppfylls inte i detta fall. Sektor samhällsbyggnad bedömer också att tillräckliga skäl för att sätta upp en kommunal belysningspunkt inte föreligger här.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2013-04-17

Kan det sättas upp en belysning vid Getås vändplats?

Det kommer att sättas upp en solcellsbelysning vid vändplatsen i Getås.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-25

En gemensam satsning på en trafiksäker gång- och cykelbana längs Hålandavägen efterfrågas

Ale kommun har i många år påtalat behovet för Trafikverket som är ansvarig väghållare och kommer fortsätta att göra detta.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-10-10

Krav på kommunen att kurvan 1 km norr om Hålanda Bygdegård ska belysas

Detta är ej prioriterat för tillfället.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-10-10

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.