Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Bohus

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Hur kan man öka delaktigheten och engagemanget i samhället? Hur kan vi få hit fler besökare på Ortsutvecklingsmötena?

 

Svar: Ett uppdrag pågår med att se över de möjligheter till inflytande som finns för medborgarna. Vi ser att frågor om kommunens framtid måste komma in i ett tidigt skede för att inflytande och medskapande ska kunna ske. Detta testades på fyra Ortsutvecklingsmöten nu i höst i samband med att ett landsbygsprogram ska tas fram. Mötesdeltagarna fick komma med förslag och diskutera frågan i mindre grupper, vilket uppskattades.

Hur tänker kommunen när det gäller prioriteringen gällande övertagande av de olika vägföreningarna i kommunen? Varför skall Nödinge och Älvängen prioriteras i första hand? Vägen upp till Jennylund och Sörmossens återvinningscentral används dagligen av ALLA kommunens invånare. Massor av tunga fordon kör då varje dag. Jennylundsområdet skall byggas ut till ett kommunalt evenemangsområde. Själva bygget i sig kommer att generera ytterligare mycket tung trafik och själva området besöks och kommer förmodligen vid färdigställandet att besökas av ännu fler. Två år i rad har nu vi i Surte/Bohus vägförening fått höjd avgift och detta beroende på av att vägen till Jennylund måste rustas upp. Jag avser med detta att Surte/Bohus vägförening BÖR prioriteras att övertas av kommunen i första hand.

Se svarPDF.

Frågan är besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur kan en fyrverkerifabrik få tillstånd att byggas i närheten av det nya planerade aktivitetsområdet i Jennylund?

Svar: Granskning av bygglovsansökan gällande Fyrverkerifabriken pågår. Inget bygglov är beviljat. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-09-17 att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

Det är svårt att ta sig fram vid Jennylundsområdet om man använder rollator, rullstol och liknande. Hur ser tidplanen ut för upprustning av området?

Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad för besvarande.

Rondellen på bron vid Bohus mot Kungälv är farlig att ta sig över för cyklande och gående. Det finns inget övergångsställe. Vad görs för att underlätta för cyklande och gående att ta sig över bron?

Sektor samhällsbyggnad vidarebefordrade frågan till Trafikverket, se deras svarPDF.

Fler pendelparkeringar behövs i Bohus. Vad görs åt saken och när?

Svar: Kommunen har ingen mer mark att tillgå.

Fotbollsplanen i Surte

Var ska Bohus-barnen utöva sin sport, det vill säga fotboll? Bohus if har tillsatt en grupp som har dialog med kommunen. Gruppen har fått svar att en ny näridrottsplats ska byggas nästa år i södra kommundelen. Det är däremot inte klart vart denna näridrottsplats ska byggas. Surte IP ligger nästan mittemellan Bohus och Surte och det förs dialog mellan kommun och föreningar om denna ska användas till annat än fotboll. Var ska då barn och ungdomar spela fotboll? Om Nordgärdets förskola inte kan vara kvar, varför kan inte en ny förskola byggas på den platsen? Vad händer i frågan?

Svar:

Dialogen är i full gång och förprojekteringen som ska ligga till beslut och beställning för plats och innehåll är nästan klar.

Surte IP har idag en 11-mannaplan samt en gräsyta för smålagsspel, dessa ska vara kvar till alla våra fotbollsspelande barn och ungdomar.


Vandringsleder och stigar runt Bohus. Trasiga vägmarkeringar. Finns det något underhåll planerat och ekonomiska förutsättningar planerat för detta? Elljusspåren har oftast ett skötselavtal med kommunen. Leder igenom reservat är det västkust-stiftelsen som ska underhålla. Har OK Alehof skötsel avtal?

Svar: Ok Alehof har ett tillsyns- och driftsavtal som omfattar motionsanläggningen Dammekärr samt elljusspår i Dammekärr samt vandringslederna i Vättlefjäll. Frågan om planerat underhåll skickas vidare till OK Alehof för besvarande.

Ale kommun har idag 4st elljusspår:

  • Spåret i Skepplanda som sköts av vår parkavdelning
  • Furulundsspåret sköts av Ale 90 som har ett avtal för att sköta detta.
  • Spåret i Dammekärr sköts av OK Alehof på samma sätt,
  • så även spåret på Jennylund som sköts av Bohus IF.

Uppdatering 2015-10-02

OK Alehof svarar:

Det är väl så att dom flesta av kommunens vandringsleder ingår i vårat skötselavtal. Undantaget det som ligger inom Vättlefjälls naturreservat och Mettjärnsleden/ Hållsdammsleden som inte är komplett (Alekrossen) samt delar av Bohusleden som inte sammanfaller med andra leder. Vi har påbörjat översynen och hoppas vara klara innan Våren.

Finns det några planer för att rusta upp lekplatsen på Jennylund? Idag består den endast av gungor och en dålig sandlåda. På flertalet andra ställen i Ale finns det fina lekplatser som kommunen sköter om men ingen i Bohus. Det borde det finnas vid det annars så attraktiva Jennylunds fritidsområde. Ett utomhusgym för ungdomar och vuxna hade också varit mycket trevligt.

Svar. Det finns en liten lekplats men inget gym. Vi har inga planer på att bygga gym och större lekplats i nuläget.

Hur går det med planerna för frisk- och hälsocentrum som det tidigare nämnts om i Bohus?

Svar: VD Lars-Ove Hellman gett svar vid höstens möte att ett frisk- och hälsocenter inte planeras.  

Jag föreslår att man planterar 3 stycken nya träd vid resecentrum.

Svar: Det är beställt tre träd som ska planteras i höst.

Finns en kafeteria på Jennylund ridhus. Kan den marknadsföras så att även allmänhet kan gå dit och fika när man är i området på ex arenan och friidrottsarenan? Här finns det utvecklingsmöjligheter.

Svar:  Ja de finns en kafeteria i ridklubbens klubbstuga som är till för medlemmar i ridklubben. Det finns ingen allmän kafeteria men detta finns med i diskussionerna kring översyn av  anläggningen.

Förslag att göra en ny boulebana i Jennylundsområdet.

Svar: Om kultur och fritidsnämnden skall vara involverad i nybyggandet av en ny boulebana så skall detta kopplas till en förening. Frågan tas med i det framtida arbetet med att utveckla Jennylundsområdet.

P-böter vid pendelparkeringen i Bohus. Skyltningen måste förbättras. Och fler parkeringar behövs.

Svar: Avstämning med västtrafik har skett. Man jobbar på att få till mark för fler parkeringar och ska se över skyltningen.

Uppdaterat svar 2015-06-24 angående skyltning:

Vi har sett över skyltningen på platsen och den är juridiskt giltig och vi anser att den är tydlig.

Boulebanan vid Bohus skolan. Den lutar och behöver rustas upp om den ska kunna användas.

Svar från sektorsamhällsbyggnad att boulebanan fungerar.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-23 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.