Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Försäkringar

Här finner du information om Ale kommuns olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Försäkrade samt omfattning:

 • Barn och ungdom 0–19 år, folkbokförda i Ale kommun (heltid)
 • Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar
 • Komvuxelever (skoltid)
 • SFI-elever (skoltid)
 • SÄRvuxelever (skoltid)
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (verksamhetstid)
 • Personer enligt LSS; LVU, LVM och SOL (verksamhetstid)
 • Gode män / förvaltare (verksamhetstid)
 • Övriga deltagare i kommunal verksamhet (verksamhetstid)
 • Socialsekreterare och personal inom individ- och familjeomsorgen (fritid)
 • Personal i "uppsökande verksamhet" (fritid)

Försäkringen täcker

Belopp

Läke-, rese- och tandskadekostnader

Nödvändiga kostnader

Personliga tillhörigheter som skadats

0,25 basbelopp*

Självrisk

Ingen

Var gäller försäkringen

Hela världen

* Basbeloppet är 47 600 kr för 2021.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs av vårdnadshavare eller försäkrad själv till Länsförsäkringar i Älvsborg, Vänersborg, på telefonnummer 0521-273000, eller via webben: www.lansforsakringar.se Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta Kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den