Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Starrkärr-Kilanda

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

En gång- och cykelväg önskas förlängas från Dammekärrsvägen till Uspastorp.

 

Svar:På mötet informerades det om att om projekterade gång- och cykelvägar i Starrkärr och Kilanda. Målet är bland annat en gång- och cykelväg från Starrkärr ner till Alafors. Det finns även förslag på gång- och cykelväg mellan Kilanda kyrka och Hultasjön.

Det är Trafikverket som äger frågan och beslutar om gång- och cykelvägar. Kommunen kommer bara med förslag.

Har bygglovsavdelningen i Ale kommun någon sida där beviljade bygglov publiceras?

Nej inte i dagsläget. Alla beviljade bygglov publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och protokoll från SBN läggs ut på nätet.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den