Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Skepplanda

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Varför bebyggdes inte det aktuella markområden vid exploateringen på 1960- och 1970-talen? Kan det bero på att dåtidens förtroendevalda hade en bättre lokalkännedom och en insikt om att dessa områden inte skulle bebyggas? Har man inom kommunen ställt sig denna fråga?

 

Svar: Det finns många områden som inte bebyggts tidigare där man ser exploateringsmöjligheten idag. Värdet av befintlig infrastruktur vägs då mot att det är besvärligare att bygga i kuperad mark. Att komplettera befintlig bebyggelse istället för att ta junfrulig mark i anspråk är ett kostnadseffektivt och hållbart sätt att bygga..

Detaljplan för byggnation på Påväls väg i Samhällsbyggnadsnämnden. Hur löser kommunen problemet med ansvarstagande vid eventuella skador: Våra hus är värda ca 3 miljoner/styck. Vad är kommunens ledningar för vatten och avlopp värda. Ansvaret får inte delegeras till ett AB med kapital på kanske 100 000kr.

 

Svar: Det är den som bygger som ansvarar för att de inte orsakar omgivningen skarod eller olägenhet. Frågan besvaras i byggnadsnämnden i samband med tekniskt samråd innan byggstart. Det framgår inte vilken typ av skador som frågeställaren menar, men som ett exempel kan nämnas att den som ska bygga kan besiktiga omkringliggande hus och sätta vibrationsmätare i samband med sprägning, för att säkerställa att eventuella skador upptäcks och åtgärdas.

Kommunen äger Alebyggen till 100% och har haft ett långt samarbete med dem. I Alebyggens ägardirektiv framgår bland annat att man har ett uppdrag att verka för att det finns bostäder med olika hyresnivåer inom samma område. I Skepplanda är den övervägande delen äganderätt. Ett antal hyresrätter innebär ett välkommet komplement. Enligt årsredovisningen var Alebyggens egna kapital i slutet av 2018 dryg 411 miljoner.

Hur tänker man när man släcker ner och tar bort men ej ersätter belysningen på väg 1979 mellan Skepplanda - Grönnäs? Skall någon behöva sätta livet till nu när det på denna vägen är svårt att gå i mörker samt fler och fler barnfamiljer finns i området? Känner själv att när man går från bussen emellanåt från Vadbacka hållplats att det är med livet som insats. Vägen är även välkänd för extremt hög hastighet av fordon. Dags för fartkontroller??

 

Svar:
I maj månad togs ett beslut om rasering av belysningen mellan Skepplanda - Grönnäs. Framtagandet av en Belysningsstrategi pågår. Den får påvisa om det finns behov av att återuppföra belysningen längs sträckan. Om behovet framkommer i strategin så kommer man föreslå nämnden detta. Belysningsstrategin kommer vara ett redskap för att på ett tydligt sätt skall framgå för kommuninvånare, tjänstemän och politiker hur Ale kommun ska förvalta belysningsstrategin.

Beträffande hastighetskontroller hänvisas frågan till Trafikverket då det är deras väg.

Vad händer med vägarna in igenom? Jag bor tidigt in på Odalvägen. kommer det att öppnas upp något mer? Det kommer bli 50 bilar till i och med den planerade byggnationen på Påvels väg.

 

Svar:
Kommunen har inga vägar i Skepplanda så det är upp till vägföreningen om de vill öppna t ex Fyrbyggarevägen för trafik.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den