Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Nödinge

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Gång- och cykelväg, ridväg Nödinge
Många kommuninnevånare har under många år påpekat trafiksituationen för Gamla Kilandavägen från Dammekärr till Uspastorp, i inskannat mail meddelar kommunen felaktigt vid ett par tillfällen. Trafiksituationen för väg från infart till Dammekärr, där gång- och cykelväg slutar, till infart Uspastorp är mycket farlig. Vägen är smal, kurvig, utan vägren och med höga hastigheter. Trafiken har ökat markant den senaste åren, tung trafik är extrem hög.

Vägen används redan flitigt idag för promenad, löpning, cykling och ridning men med stor risk för individen p g a trafiken. Många önskar nå aktiviteter såsom discgolf, fältbana, fotbollsgolf, hundklubb eller till naturen med frilufsliv, bär och svamplockning utan bil.

En gån- och cykelväg skulle binda samman den populära rundan mellan Nol- Alafors-Nödinge och ge en tillgänglighet till många friluftsaktiviteter.

Tacksam om situationen omgående ses över. Kommunen bör ta tillvara på de fantastiska aktiviteter som finns i området och ge ungdomar, samt övriga utan tillgång till bil, en möjlighet att ta sig dit.

Kommunens tjänstemän har tidigare meddelat att detta inte är prioriterad GC-väg i kommunens GC-vägutbyggnad. Vi ställer återigen frågan vilka kriterier som krävs för att vara prioriterad? Vad har sträckning Älvängen-Starrkärr, där utbyggnad skett, för kriterier för att vara prioriterad som Dammekärr-Uspastorp saknar? Vad har övriga sträckningar som anges i bifogat inskannat mail för prioriteringrar som Dammekärr-Uspastorp saknar?

 

Svar: Gällande GC-väg mellan Dammekärr-Uspastorp så är det Trafikverket som är väghållare. Kommunen kan föreslå prioriteringsordning av GC-utbyggnad längs Trafikverkets vägar i kommunen och vara med att delfinansiera. Det är politiken som fattar beslut om vilka sträckor som ska prioriteras då detta innebär stora investeringar för kommunen.

Hur kommer det att bli med nattdagis i kommunen?

 

Svar:
Önskar man nattdagis så skickar man in en ansökan som sedan utreds. Just nu finns det inga nattdagis i kommunen.

Kommer det att finnas ett direktnummer till lokalpoliskontoret för Ale, Kungälv?

 

Svar:
Nej inte i nuläget, man hänvisar till 114 14.

Finns det utrymme för ökad samverkan för att lättare hörsamma medborgarnas önskan i frågan om trafikkontroller på väg som kommunen inte har rådighet över?

Svar:
Under 2019 har begränsat antal trafikmätningar gjorts då vi haft tekniska problem med vår utrustning, detta är dock åtgärdat nu.

Generellt tar vi in synpunkter från medborgare och gör sedan en bedömning från fall till fall, utifrån vägens utformning och teoretisk trafikmängd - i vissa fall hänvisas frågan till vägföreningen. I vissa fall utför kommunen trafikmätning, dock har kommunen begränsade resurer till detta.

Fråga: Belysning på hästvägen mellan Nödinge och Nol.
Rundan utnyttjas flitigt för promenad och jogging, färre behöver då ta bilen upp till Dammekärr. Kommer det att sättas upp någon belysning?

Svar:

Ridvägen/hästvägen mellan Nödinge och Nol, driftas och ansvaras utav Aleföreningen, Säkra Ridvägar. Föreningen som bygger ridvägarna har ingen ambition eller ekonomi i nuläget att belysa sina ridvägar.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 

Fråga: Gör något åt våra återvinningsstationer i Nödinge! Det är tillväxten stor utom för behållarna. Eventuellt kameraövervakning?

Svar: Det är FTI, Förpackning och tidningsinsamling, som ansvarar för tömning och skötsel av stationerna.
Då stationerna inte är inhängande är det svårt att få tillstånd för övervakning. Då orsak till kameraövervakning inte beror av hot och våld utan nedskräpning är det ytterligare svårighet att få till ett tillstånd.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Fråga: För att bli mindre beroende av bilen, vore det bra om pensionärer hade gratisresor till Göteborg.

Svar:

Våra politiker har tagit beslut om att man som ålderspensionär får åka gratis med kollektivtrafiken inom Ale kommun.
Det finns inga beslut om att utvidga resandet att gälla i fler zoner.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen

 

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den