Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Hålanda

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Jag vill veta om man har gjort ågon utvärdering av Skola24. Frågat fritidspersonal och föräldrar om systemet Skola24. Om en utvärdering ä gjord skulle jag gärna se den. Om detta inte har gjorts är det önskvärt att det görs snarast.

 

Svar: Nej någon utvärdering för att ta ställning till om systemet ska användas eller inte gör man vanligen inte efter så kort tid, då får det vara rent haveri. Däremot är vi medvetna om att förbättringar behöver göras och under nästa år kommer vi fördjupa oss i det, med början i personalens perspektiv

Önskemål om att toaletten vid Hålsjön återplaceras.

 

Svar: Toaletten var åter på plats i mitten av juni.

En åhörare på mötet undrar vad som hände med den fråga som socialdemokraterna drev hårt i valrörelsen angående att gamla ska få sin mat lagad i hemmet?

Kommunalråd Paula Örn (S) kommer med anledning av denna fråga att inbjudas till höstens ortsutvecklingsmöte.

Hur ser kommunens planering ut när det gäller sopsortering?

Svar: Val av insamlingssystem för hushållsavfall har varit föremål för politisk behandling under året och en utredning om olika insamlingssystem med extern konsult pågår för närvarande. Utredningen skall  finna den totalt sett mest fördelaktiga lösningen i Ale kommun med avseende på miljö, ekonomi, arbetsmiljö och teknik. Vår förhoppning är att vi under 2016 skall komma igång med kommunens nya insamlingssystem.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Vad har hundägarna för ansvar när det gäller att plocka upp bajset efter sig? Vad gäller rent regelmässigt? Är det skillnad mellan innanför och utanför detaljplanerat område? Svar: Av Ale kommuns ordningsföreskrifter framgår att föroreningar efter hundar ska plockas upp på följande centralt belägna detaljplanelagda områden:

  • Surte (karthänvisning – området på västra sidan Göteborgsvägen från vägen söder om biblioteket till och med parkeringen vid glasbruksmuseet)
  • Bohus (karthänvisning – området runt Bohus Centrum)
  • Nödinge (karthänvisning – I stort sett överensstämmande med nuvarande Ale torg och alla dess parkeringar)
  • Nol (karthänvisning – området om omgärdas av Nordängsvägen, Och folkethusvägen, samt bollplanerna)
  • Alafors (karthänvisning – området runt idrottshallen, kommunhuset, veterinären och Björkliden)
  • Älvängen (karthänvisning – området mellan Göteborgsvägen och RV 45 från Frälsegårdsvägen till och med nya köpcentret samt området öster om Göteborgsvägen från kyrkan till busstorget)
  • Skepplanda (karthänvisning – området runt simhallen tom området vid parkeringen mot Kvarnabovägen)

Vidare kan det vara värt att notera att hundar ej får vistas på följande områden:

  • Badplatserna vid Surtesjön, Vimmersjön, Hultasjön, Hälltorpsjön och Hålsjön.
  • Lekplatser i tätorterna (dessa är uppradade men för många att återges här).

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den