Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Bohus

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Hur kan man öka delaktigheten och engagemanget i samhället? Hur kan vi få hit fler besökare på Ortsutvecklingsmötena?

 

Svar: Ett uppdrag pågår med att se över de möjligheter till inflytande som finns för medborgarna. Vi ser att frågor om kommunens framtid måste komma in i ett tidigt skede för att inflytande och medskapande ska kunna ske. Detta testades på fyra Ortsutvecklingsmöten nu i höst i samband med att ett landsbygsprogram ska tas fram. Mötesdeltagarna fick komma med förslag och diskutera frågan i mindre grupper, vilket uppskattades.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den