Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Alvhem

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Badplatsen är inte trevlig. Mycket nedskräpning.

 

Svar: Badplatsen städas varje dag under högsäsong.

26 april 2018

Fråga: Det behövs nya och fler papperskorgar i Alvhem, de som finns är alldeles för få.

Svar:

Ale kommun har inga papperskorgar i Alvhem förutom på skolan och har inga planer att sätta upp några. Kommunen har papperskorgar invid gång- och cykelvägar. I Alvhem har inte kommunen några gång- och cykelvägar.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Fråga: Det finns önskemål om bänkar, bl.a. vid älven samt på fler utvalda platser.

Svar:

Vad gäller bänkar finns det ingen grönyta som kommunen förfogar över för att ställa bänkar på. Alla grönytor som inte är privata ansvarar vägföreningen för. Vi hänvisar denna fråga till vägföreningen.

Besvaras av sektor samhällsbyggnad.

Dåligt ljus vid busshållplatsen.

Vi håller på med en inventering av alla busshållplatser på landsbygden. Efter att inventeringen är gjord tar vi fram en åtgärdsplan för de busshållplatser som behöver åtgärdas. Flertalet av hållplatserna på landsbygden är dock utan belysning och det är inte säkert att denna hållplats kommer att belysas framgent heller.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Gräsmattan vid förskolan är överfull med vatten, när kommer det att dräneras?

Besvaras av sektor samhällsbyggnad.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den