Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ortsutvecklingsmöten

Ortsutvecklingsmöten  är inställda hösten 2021 på grund av rådande situationen med Covid- 19.

I Ale kommun anordnas tio ortsutvecklingsmöten varje höst och vår. Mötena hålls i de större orterna från Alvhem och Hålanda i norr till Surte och Bohus i söder. Med dessa möten vill vi göra det enkelt för dig som bor i Ale att påverka och ställa frågor kring det som händer på din ort och i kommunen i stort.

Vad tas upp på mötet?

På mötet diskuteras frågor som är viktiga för orten. Ett ortsutvecklingsmöte innebär en möjlighet att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till kommunala beslutsfattare. Varje ortsutvecklingsmöte har ett presidium (ordförande och vice ordförande) som förbereder frågor inför mötet och som ansvarar för att obesvarade frågor följs upp

 

Plats och tema för respektive ortsutvecklingsmöte annonseras i Alekuriren veckan före mötet.


Tidigare möten

Du kan ta del av minnesanteckningar och frågor som ställdes under vårens möten genom att klicka på respektive ort i menyn.

Skicka in din fråga

Har du frågor som du vill ska tas upp på mötet kan du skicka in dem till kommunen, via e-post, via formuläret nedan eller brev.Tänk på att kommunen måste ha din fråga senast två veckor innan mötet. Det går givetvis också bra att ställa spontana frågor och synpunkter under mötet. Frågor som ställs ska vara av intresse för alla som bor i orten.

Via e-post:

Ortsutvecklingsmoten@ale.se

Via brev:

Ale kommun
Ortsutvecklingsmöten
449 80 Alafors

Via formulär:
Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den